BennyBondeViceborgmester
Gårdejer Benny Ravn Bonde (LA).

Den kommunale forvaltning i Haderslev Kommune har politianmeldt sin egen miljøudvalgsformand for grov og forsætlig overtrædelse af naturbeskyttelsesloven og vandløbsbestemmelserne, og det er ikke første gang. Det skriver JyskeVestkysten 25. august 2015, der understreger udvalgsformandens lange synderegister.

Anmeldelsen er rettet mod svineproducent og gårdejer Benny Ravn Bonde, der er valgt til kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance. Den anmeldte er udover miljøudvalgsformand også 1. viceborgmester.

Ifølge anmeldelsen, som JyskeVestkysten har fået aktindsigt i, har Benny Bonde været ansvarlig for en opgravning, der har fået vandspejlet på den 20 hektar store Ejsbøl Sø til at falde med 40 centimeter hen over foråret og den tidlige sommer 2015. Et fald, der ifølge Haderslev Kommune er en forsætlig overtrædelse af forholdsvis grov karakter, der kan have konsekvenser for Ejsbøl Søs biologiske og miljømæssige tilstand.

ejsboelso 001
Ejsbøl Sø er et vandmiljøplanprojekt fra 1998.

Opgravningen af sten og grus er sket på en strækning af 10 til 12 meter i afløbet fra Ejsbøl Sø. Formålet har angiveligt været at øge dræningen af de omkringliggende marker ved at sænke søens vandstand. Ifølge lovgivningen må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedernes bestemmelse, og en sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer må ligeledes kun foretages efter vandløbsmyndighedernes bestemmelser. Kommunen mener desuden, at Benny Bonde har overtrådt naturbeskyttelseslovens bestemmelser ved at ændre på Ejsbøl Søs naturtilstand uden tilladelse. Kommunen har ikke givet dispensation til det. Ud over Benny Bonde er yderligere en person blevet meldt til politiet.

Hovedpersonen tager dog anmeldelsen med knusende ro. Ifølge JydskeVestkysten havde han denne kommentar:  – Nu vil jeg afvente politiet og læne mig tilbage og melde hus forbi. Hele denne sag er hul i hovedet.

Konstant i konflikt med samfundet
Ifølge JyskeVestkysten er det langt fra første gang, at miljøudvalgsformanden har fået en miljøanklage på halsen. Han har en lang række sager om blandt andet overtrædelse af naturbeskyttelseslovens paragraf 3 bag sig, der blandt andet handler om ændringer af søer. Et par af dem mangler stadig at blive afgjort i retten, skriver avisen.

Avisen opregner en række sager fra de seneste 10 år, hvor Benny Ravn Bonde har været i konflikt med lovgivning og myndigheder. Her er en oversigt suppleret med yderligere nogle forhold, der er omtalt i andre medier.

Uddrag af Benny Bondes synderegister:

I tiåret fra 2002-2011 var han i retten mindst én gang om året, ifølge JyskeVestkysten, der opremser en række forhold, bl.a. overtrædelse af dyreværnsloven.

I 2008 fjernede han halvdelen af et 800 meter langt beskyttet dige mellem to marker ned mod Pamhule Sø. Det måtte han genetablere, da det var et brud på museumsloven og kostede ham en bøde på 3000 kr.

I 2009 fik Bonde en bøde for ulovligt at have lukket en vej ved sin gård. Han er også blevet dømt for ulovlig afbrænding på sin gård.

I 2010 blev det afsløret, at en ukrainsk landbrugsmedhjælper på en af hans svinefabrikker havde pådraget til MRSACC398. I 2011 måtte han efterbetale en ukrainsk tidligere ansat 150.000 kroner.

I efteråret 2013 blev han sigtet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. Ifølge kommunen og anklageskriftet havde han slettet tre søer på sine marker op og drænet dem. I en anden sag byggede han et dige ud i Haderslev Dam, angiveligt for at beskytte sine marker. Det måtte han fjerne igen.

Ind i mellem bliver han dog også frifundet.

I 2002, hvor Bonde var konservativt byrådsmedlem i Haderslev, tildelte byretten i Haderslev ham en dom på 20 dages ubetinget fængsel for vold mod en 12-årig dreng, som han havde stukket et par lussinger og rusket. Dommen blev dog anket og resulterede i en frifindelse ved Vestre Landsret i Sønderborg.

HansPeterGeil(V)
Borgmester H.P. Geil (V) bakker op bag allokeringen af en ekstra mio. kommunale skatteyderkroner til landbruget.

Den seneste frifindelse fandt sted 14. januar 2015 ved retten i Esbjerg, hvor anklagen lød på magtmisbrug. Sagen opstod da hen sendte et brev til Syd- og Sønderjyllands Politi i februar 2014. Heri bad han politiet trække en sag imod en mælkeproducent tilbage og underskrev sig som 1. viceborgmester. Da han ikke har beføjelser til at henvende sig på kommunens vegne, blev han tiltalt efter paragraf 155, som omhandler magtmisbrug i et offentligt hverv. I retten i Esbjerg krævede anklageren en straf på 20-30 dages betinget fængsel. Men dommeren frikendte Benny Bonde med den begrundelse, at Benny Bonde ikke havde haft til hensigt at misbruge sin stilling.

En mio. til landbruget

Et kostbart initiativ fra Benny Bonde er taget i november 2015, hvor Haderslev Kommune har allokeret en mio. kr. ekstra om året til at oprense vandløb. Kommunens udgift til vedligeholdelsen stiger dermed fra 2,7 til 3,7 mio. kr. Den markante budgetforøgelse på knap 40 procent sker i fuld forståelse med borgmester Hans Peter Geil (V), der begrunder beslutningen i landbrugsavisen.dk: ”Vi har 640 km offentlige vandløb, og dem skal vi sørge for er renset op på en måde, så der ikke opstår problemer for landmændene, når der kommer store nedbørsmængder om sommeren”.

Både MF Anders Samuelsen, partiformand i Liberal Alliance, og MF Mette Bock, landbrugsordfører i Liberal Alliance, har fået forelagt denne artikel, men ingen af dem har ønsket at kommentere deres partimedlems uortodokse forhold til lovgivningen.