Benny Bonde idømt bøde på 10.000 kr. for ødelæggelse af to søer

BennyBondeViceborgmester

Svineproducent Benny Bonde er atter blevet dømt for naturødelæggelse.

Vestre Landsret har 22. november 2016 fundet den omdiskuterede viceborgmester Benny Ravn Bonde (LA) skyldig i overtrædelse af naturbeskyttelsesloven ved at have drænet og opfyldt to søer på sine marker. Det skriver JyskeVestkysten, 22. november 2016. Den dømte er formand for udvalget for plan og miljø i Haderslev kommune.

Vestre Landsret idømte ham en bøde på 10.000 kroner samt tvangsbøder til de to søer er reetableret. Dermed var det en stadfæstelse af byrettens dom. Eneste forskel er fristen for at reetablere søerne nu er den 31. juli 2017, og den tredje sø ikke skal reetableres.

Benny Ravn Bonde, som både er viceborgmester og formand for udvalget for plan og miljø, er privat svinebonde. Han er i den forbindelse flere gange gennem de sidste 25 år dømt i blandt andet miljøsager og sager om dyremishandling. Han blev landskendt i maj 2016, da han gennemtrumfede en kommunalt finansieret bekæmpelse af muldvarpe ved at udlove 20 kr. i dusør for hver hale, der blev afleveret på rådhuset.

Hans politiske modstandere har derfor flere gange kritiseret, at han han netop sidder på posten som formand for plan og miljøudvalget, hvor han er politisk chef for flere af dem, der har vidnet mod ham.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.