BennyBondeViceborgmester
Svineproducent Benny Bonde er atter blevet dømt for naturødelæggelse.

Vestre Landsret har 22. november 2016 fundet den omdiskuterede viceborgmester Benny Ravn Bonde (LA) skyldig i overtrædelse af naturbeskyttelsesloven ved at have drænet og opfyldt to søer på sine marker. Det skriver JyskeVestkysten, 22. november 2016. Den dømte er formand for udvalget for plan og miljø i Haderslev kommune.

Vestre Landsret idømte ham en bøde på 10.000 kroner samt tvangsbøder til de to søer er reetableret. Dermed var det en stadfæstelse af byrettens dom. Eneste forskel er fristen for at reetablere søerne nu er den 31. juli 2017, og den tredje sø ikke skal reetableres.

Benny Ravn Bonde, som både er viceborgmester og formand for udvalget for plan og miljø, er privat svinebonde. Han er i den forbindelse flere gange gennem de sidste 25 år dømt i blandt andet miljøsager og sager om dyremishandling. Han blev landskendt i maj 2016, da han gennemtrumfede en kommunalt finansieret bekæmpelse af muldvarpe ved at udlove 20 kr. i dusør for hver hale, der blev afleveret på rådhuset.

Hans politiske modstandere har derfor flere gange kritiseret, at han han netop sidder på posten som formand for plan og miljøudvalget, hvor han er politisk chef for flere af dem, der har vidnet mod ham.

Visited 9 times, 4 visit(s) today

Comments are closed.