MRSAPerHenriksen
Ansvaret for en fælles human-veterinær løsning på svineMRSA-epidemien har ligget siden 2012 hos dyrlæge Per Henriksen. Han har dog ikke formået at bremse endsige nedbringe smittens voldsomme udbredelse.

Antallet af svineMRSA-smittede sætter ny rekord med 1074 indberetninger til Statens Serum Institut pr. 24. november 2014.

Den særlige svineMRSA, der hovedsageligt skyldes misbrug af antibiotika i svineindustrien, har for længst placeret sig som den altdominerende smitte blandt samtlige MRSA-typer. Alene i 2013 øgede landbruget sit antibiotikaforbrug med 5,7 procent.

Svineindustrien har da også erkendt sit ansvar for den fatale udvikling og tilbudt en halvering af forbruget af en af de mere potente antibiotika-typer, nemlig tetracyklin, inden udgangen af 2015. Det er dog tvivlsomt, om dette tiltag kommer til at bidrage med noget positivt, da der er tale om en frivillig ordning, hvilket der ikke er gode erfaringer med i landbruget.

Den eksplosive øgning i antallet af svineMRSA-smittede betyder formentlig, at denne særlige MRSA-typer vil komme til at udgøre mere end halvdelen af alle nye MRSA-tilfælde inden for få måneder. Alligevel nøler både Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet med at iagngsætte konkrete tiltag, der kan nedbringe antallet af smittede. Siden 2012 har et interministerielt udvalg haft til opgave at anbefale en indsats, men man har endnu ikke sat virksomme tiltag i gang. Udvalget har haft dyrlæge og veterinærdirektør Per Henriksen fra Fødevareministeriet som formand.

Skærmbillede 2014-11-24 Rekord
SvineMRSA-tilfældene har stået for mere end en fordobling fra år til år siden 2012, og intet tyder på en opbremsning.
Skærmbillede 2014-11-24 Typer
SvineMRSA dominerer fuldstændigt smittebilledet i dag, som den eneste MRSA-type i voldsom vækst.
Skærmbillede 2014-11-24 MRSA_andel
Andelen af svineMRSA er vokset dramatisk siden 2012, men dette til trods har myndighederne endnu ikke besluttet en strategi til at bekæmpe epidemien.
Skema mrsa
Stort set samtlige sygehuse har måttet indføre en obligatorisk patientpligt til at oplyse, om man har eller har haft kontakt til svin og personer, der omgås svin.

Comments are closed.