Hvor det var 63 procent af avlssvinene, der var smittebærere i 2014, er det nu 83 procent. Det betyder en stadig større strøm af MRSA-bakterier ned gennem avlspyramiderne. Foto: Mattilsynet, Norge.

Stikprøvekontrol fra Fødevarestyrelsen finder resistente MRSA-bakterier i 9 ud af 10 konventionelle svinebesætninger. Også heste er nu ramt af smitten.

Der var husdyr-MRSA i 89 procent af de 130 konventionelle svinebesætninger, som Fødevarestyrelsen undersøgte sidste år. Det fremgår af ’Rapport om Husdyr-MRSA 2018’, som er offentliggjort i en pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen den 4. marts 2019.

Her vises samtlige resultater fra 2018-screeningen. Indsat med rød tekst ses de tidligere screeningsresultater. Kilde: Fødevarestyrelsen.

Dermed er forekomsten af den resistente bakterie hos svin steget markant fra 68 procent i en tilsvarende undersøgelse fra 2014 til 89 procent i 2018.

Også svin på friland og økologiske svin er blevet undersøgt. Her fandt Fødevarestyrelsen husdyr-MRSA i omkring 20 procent af besætningerne, men resultaterne fra de besætningstyper er blandet sammen. Derfor er det ikke muligt at sammenligne med de rene økobesætninger, hvor bakterien i 2015 blot blev fundet hos 6 procent.

Kategorien “grise på friland” består af både besætninger med frilandsgrise og besætninger med økologiske grise. Derfor kan resultaterne ikke sammenlignes med kategorien “økologiske grise”, der blev undersøgt i 2015.

Blandt de hønsebesætninger, der leverer æg til forbrugerne, var forekomsten af husdyr-MRSA på tre procent.

Smitten spredes fortsat i minkbesætningerne, hvor der blev fundet 26 procent inficerede besætninger mod 16 procent i 2015. Fundene falder i tråd med en voldsom stigning i forbruget af antibiotika i minkindustrien gennem det seneste tiår.

Heste er nu også ramt af MRSA-smitten, og det kan få negativ betydning for stutterier og de mange hesteglade mennesker, der risikerer at blive smittede af deres hobbydyr. Foto: Wikipedia/ Tomboy5000

Som noget nyt og foruroligende for stutterier er der fundet 8 procent inficerede hestebesætninger mod 0 % i 2015. Overstiger infektionsraten 10 procent, har myndighederne pligt til at forsøge at forhindre smitten i at spredes fra staldene til samfundet. Det er dog uklart, hvordan man vil gribe en sådan situation an.

For heste er undersøgelserne i 2018 udtaget som en stikprøve i besætninger med heste, mens prøverne tilbage i Fødevarestyrelsens undersøgelse i 2015 blev udtaget som en stikprøve på slagteriet. Resultaterne betragtes derfor ikke som direkte sammenlignelige.

MRSA er i 2016 konstateret ret udbredt i kødprodukter af svin, hvor der blev fundet MRSA i 122 (40 %) af 305 prøver af svinekød, men Fødevarestyrelsen har ikke siden da gentaget denne undersøgelse. Kilde: Fødevarestyrelsen.

Smittens udbredelse følges

Formålet med overvågningen er ifølge Fødevarestyrelsen at følge forekomsten af husdyr-MRSA i produktionsdyr og skal bl.a. bruges af Det Veterinærmedicinske Råd til at vurdere behovet for forebyggende tiltag i landbruget. Overvågningsresultaterne er endvidere vigtige for sundhedsmyndighedernes vurdering af hvilke personer med dyrekontakt, der skal betragtes som en risikogruppe, hvis de skal på hospitalet.

MRSA-stafylokokker kan give ubehagelige sår i ansigtet.

Det Veterinærmedicinske Råd som blev nedsat af Folketinget i efteråret i forlængelse af Veterinærforlig III, har nogle af landets førende læger og dyrlæger som medlemmer. Deres opgave er bl.a., at reagere på forekomsten af husdyr-MRSA i dansk landbrug. Kommer MRSA-forekomsten i en husdyrgruppe over aktionsniveauet på 10 procent, skal Det Veterinærmedicinske Råd komme med anbefalinger til, hvordan myndighederne kan bidrage til at undgå, at husdyr-MRSA spredes fra staldene og til resten af samfundet.

Fakta

Husdyr-MRSA forårsager ikke sygdom hos husdyrene, men kan forårsage alvorlige infektioner og blodforgiftning med døden til følge hos mennesker. Smitte via kød vurderes af eksperterne til at være begrænset og kan forebygges ved almindelig køkkenhygiejne.

Kommentarer

  1. Niels Riis Ebbesen

    Jeg kan ikke undgå at lægge mærke til at tallene viser, at de typer af husdyrsproduktioner, der er kendte for en meget dårlig dyrevelfærd, korrelerer med de besætninger, hvor der er den største forekomst af resistente MRSA-bakterier.

  2. Rene' Dahl

    Smittens udbredelse følges.
    Var det ikke bedre at komme igang med at få det stoppet,men det lader til at regeringen er ligeglad.

Skriv en kommentar