MRSA-kurven er næppe knækket

AndersRhodLarsen

Fagchef Anders Rhod Larsen, SSI.

Gylle.dk har opfordret Statens Serum Institut til at fremsende en duplik til artiklen “Hvem har knækket MRSA-kursen?”. Artiklen fremlægger en stribe påstande om SSI, den tidligere ansvarlige overlæge Robert L. Skov og fagchef Anders Rhod Larsen. Her bringer vi det kortfattede svar fra statsinstitutionen.

“Den måde vi opgør MRSA på er internationalt anerkendt og følger samme metode som for andre kroniske sygdomme fx HIV og hepatitis B – hvor incidensen (antal nye tilfælde) ikke afspejler prævalensen (den samlede population af smittede).

Alle opgørelsesmåder har begrænsninger og vi har derfor gentagne gange gjort opmærksom på at den faldende incidens af CC398 ikke kan tages som udtryk for faldende prævalens, herunder både i det enkelte EPINYT og i MRSA ekspertrapporten.

Overvågningen giver derimod et reelt billede af udviklingen når man ser på incidensen hos personer, der ikke har direkte kontakt til husdyr, da denne population ikke er begrænset. Tallene fra 2015 viser, at der trods den formodede stigning i prævalens ikke er stigning i incidensen blandt personer uden kontakt til husdyr.

Sluttelig vil vi gøre opmærksom på at der netop er publiceret en prævalens undersøgelse fra Sygehus Sønderjylland (Dan Med J 2016;63(2):A5195).”

Med venlig hilsen

Anders Rhod Larsen
Head of Reference Laboratory for Antimicrobial Resistance and Staphylococci, Ph.d
Microbiology and Infection Control
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
DK-2300 Copenhagen S

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.