MRSA truer folkesundheden globalt

WHO_Keiji Fukuda

Keiji Fukuda, der er assisterende generaldirektør for sundhedssikkerhed i WHO, beskriver MRSA-truslen som “katastrofal” for den globale sundhed.

Udviklingen af resistente bakterier er løbet løbsk, og vi er hastigt på vej mod en verden, hvor det ikke længere er muligt at behandle infektioner med antibiotika, advarer WHO i en ny rapport. Det skriver Ingeniøren 1. maj 2014.

En ny verdensomspændende undersøgelse slår fast, hvad mange forskere længe har forudset: Udviklingen af MRSA-bakterier er løbet løbsk, og den alvorlige trussel er ikke længere en forudsigelse for fremtiden – den er virkelighed lige nu i alle regioner i verden.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har for første gang undersøgt omfanget af antibiotikaresistens på verdensplan og konkluderer i rapporten på baggrund af data fra 114 lande, at vi ikke længere kan være sikre på at kunne blive kureret for infektioner, fordi bakterier i stigende grad udvikler resistens over for de antibiotika, som tidligere har kunnet bekæmpe dem.

Uden en akut koordineret indsats fra alle spillere er verden på vej mod en post-antibiotika-æra, hvor almindelige infektioner og småskader, der i årtier har kunnet kureres, igen kan koste patienter livet, lyder det fra Keiji Fukuda, der er assisterende generaldirektør for sundhedssikkerhed i WHO.

»Effektiv antibiotika har været en af grundpillerne til, at vi kan leve længere, sundere og drage nytte af moderne medicin. Med mindre vi skrider drastisk ind for at forhindre infektioner og samtidig ændrer den måde, hvorpå vi producerer, udskriver og bruger antibiotika, vil verden miste flere og flere af de sundhedsmæssige fordele, og konsekvenserne vil være katastrofale«,  siger Keiji Fukuda i en pressemeddelelse.

WHO_svin_Gade

En effektiv lobbyistindsats med TV-reklamer og kostbare dagbladsannoncer fra den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer har hidtil blokeret for de nødvendige indgreb mod bl.a. flokmedicinering af smågrise.

I Danmark er der særligt fokus på den specielle svinevariant af MRSA, der betegnes som CC398. Den er fremkommet på grund af det store forbrug af antibiotika i den enorme danske svineproduktion, og antallet af MRSACC398-relaterede sygdomstilfælde stiger fra år til år.

En væsentlig årsag til det høje antibiotikaforbrug er den lovlige opdrætsmetode med flokmedicinering. Hver dag får 400.000 danske smågrise blandet resistensskabende antibiotika i foderet. Smågrisene får gennemsnitligt antibiotika i 11 ud af de 56 dage, hvor de befinder sig i fravænningsstalden, endda af den bredspektrede slags.

Fire uger efter fødslen bliver smågrisene i landbruget taget fra moderen og sat i en fravænningsstald. Her vil hver gris i gennemsnit være under antibiotikabehandling for især diarré i mindst 20 procent af tiden, viser tal fra den seneste Danmap-rapport.

Smågrisene aftager på den måde langt de fleste antibiotikadoseringer i svineproduktionen sammenlignet med de ældre slagtesvin og søerne.

Alarmerende patienttal fra millionbyen Hong Kong understreger truslen fra de resistente superbakterier. Det fremgår af en artikel i South China Morning Post 1. maj 2014.

Mikrobiolog dr. Ho Pak-Leung fra Hong Kong University, der præsenterede tallene på Center for Sundhedsbeskyttelses årlige håndhygiejne kampagne lancering tirsdag 30. april, sagde, at den alarmerende hastighed, hvormed superbakterier spredes på de offentlige sygehuse skabte en alvorlig bekymring, især i betragtning af byens aldrende befolkning.
Sidste år blev i alt 22.936 nye patienter inficeret med en af de tre store superbakterier – ESBL, MRSA eller CRA, og det var en stigning fra 19.881 tilfælde registreret i 2011.

Hong Kong har syv mio. indbyggere.

HongKong_MRSA

Truslen fra superbakterier er hastigt voksende i Hong Kong. Figuren er fra South China Morning Post, 1. maj 2014.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.