Hest_Lesbos
Dyrlæger kan smitte deres “patienter” med flere forskellige MRSA-typer – og “patienterne” kan smitte mennesker. Det viser et MRSA-udbrud på et hestehospital i Israel.

Dyrehospitaler for heste oplever i stigende grad alvorlige problemer med infektioner eller smitte af MRSA-bakterier, der afviger fra de almindelige kloner i det veterinære sundhedsvæsenet. Imidlertid kan smitten udryddes, hvis man begrænser krydssmitten mellem dyrlæger og heste. Det skriver amerikanske Journal of Clinical Microbiologyi juni 2015.

I 2010 forårsagede MRSA-bakterier af spa typen t535 et udbrud, der ramte både heste og personale på et veterinært undervisningshospital i Israel. Siden dette udbrud har dyrehospitalet overvåget udviklingen og lejlighedsvis isoleret MRSA-bakterier, og to år senere påviste man MRSA af en anden spa type – t002 – hos en dyrlæge og tre uger senere hos en hest.

Forekomsten af spa type t002 hos både personale og heste forårsagede straks en screening af dyrehospitalets samlede personale og heste, da t002 er en almindeligt forekommende klon i sundhedsvæsenet i Israel.

59 ansatte (16 hesterelaterede, 43 andre) og 14 heste blev undersøgt. Ti af de 59 ansatte (16,9%), og 7 af 14 heste (50%) blev konstateret som MRSA-smittebærere. Blandt personalet var 44% af personalet med kontakt til hestene smittebærere i sammenligning med blot 7% af det administrative personale uden kontakt til dyrene. Prøverne fra samtlige heste og fra 9 ud af 10 ansatte blev identificeret som spa type t002.

Denne klon blev senere påvist i et inficeret operationssår hos en hest på dyrehospitalet. Man traf derefter de nødvendige forholdsregler for at begrænse udvekslingen af bakterier mellem personale og heste som ved det første udbrud, og resultatet var en indskrænkning og til sidst ophør af kryds-smitten mellem heste og personale.

Comments are closed.