Det norske officielle Mattilsynet har efter et omfattende projekt udryddet den alvorlige MRSA-bakterie blandt husdyr i Norge. Udryddelsen er unik i verdenssammenhæng, og ikke mindst fordi bakterien anses for en stor trussel mod sundhedsvæsenet i landene i Skandinavien og resten af Europa.

NorskMRSA_HaraldØverby
Dyrlæge Harald Øverby har stået for Mattilsynets udryddelse af svineMRSA i Norge.

– Den er vældig udbredt, og i resten af Europa ser de vældig negativt på mulighederne for at udrydde den. De lo nærmest af os, da vi sagde, at vi ville sætte ind for at udrydde den i Norge, siger Harald Øverby, dyrlæge og seniorrådgiver i Mattilsynet til NRK, 28. januar 2015.

Han siger, at det er meget betydningsfuldt, at MRSA-bakterien nu er udryddet hos de norske svin.

– Det blev gennemført en grundig beregning af sagen, og man kom frem til, at der kunne dø mennesker i Norge på grund af denne bakterie. I Danmark havde man et dødsfald i 2014. Så enhver kan tænke sig, hvor vigtigt det er at få den udryddet.

Projektet startede op i fjor og har været meget omfattende.

– Vi tog prøver på alle svinebesætninger i landet, næsten 1000 i alt. Vi fandt da 5–10 besætninger som var smittebærere med bakterien, som så blev saneret. Så har vi haft visse problemer og tilbagefald, og har igen haft en enkelt besætning, som gik til slagtning i dag. Så efter hvad vi ved, har vi nu ikke længere nogen grise med MRSA i Norge, siger Øverby.

NorskMRSA
De norske myndigheder mener ikke, at man kan tillade, at svineMRSA dræber en eneste nordmand, så derfor han man udryddet den.

Han roser samarbejdet, som ligger bag det ønskede resultatet, og det har involveret landbrugserhvervet og statslig bistand.

– Erhvervet har været meget samarbejdsvilligt med Mattilsynet. Og det er blevet investeret store ressurser, når det gælder om at slagte gris og lade stalde stå tomme. Der har staten brugt millionbeløb for at få dette til at ske, siger Øverby.

I Danmark har det ikke været muligt at opnå svineindustriens accept af en sanering, til trods for at der er konstateret fem dødsfald og flere end 1200 smittebærere på grund af MRSACC398.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, minkavler Martin Merrild, har gjort det utvetydigt klart, at den danske befolkning simpelthen må lære at affinde sig med de farlige bakterier. I et brev til medlemmer af Landbrug & Fødevarer skrev Merrild allerede i september 2014, at ”MRSA er kommet for at blive”, samtidig med at han betegnede debatten om de farlige bakterier som ”skinger” og med en hemmelig dagsorden:

Martin Merrild_snakkersort
Minkavler Merrild blæser på dødsfald og tusinder af smittede: – MRSA er kommet for at blive, siger erhvervets talsmand, og det må danskerne lære at leve med.

”Jeg er ikke så naiv at tro, at debatten om MRSA så vil stoppe. Der er ihærdige kræfter, der ser MRSA-problematikken som en hurtig genvej til at få nedlagt dansk svineproduktion. Derfor vil de blive ved med at overdrive, tale mod bedre vidende og kræve omfattende saneringer. Heldigvis er der klare signaler fra Folketingets partier om, at det ikke er en vej at gå. Den er ubetalelig dyr og uden virkning, viser alle erfaringer.

Realiteten er, at MRSA CC398 har nået et niveau, hvor der ingen vej er tilbage: Vi bliver nødt til at leve med MRSA CC398 både i landbruget og i det omgivende samfund, sådan som vi også lever med andre stafylokokker. Vi anerkender, at der for samfundet er en sundhedsmæssig udfordring i, at stafylokokker – herunder MRSA CC398 – har fået deres eget liv i hospitalssektoren, og nu smitter mellem mennesker.”

Også i Sverige har man gjort en indsats for at komme de farlige bakterier til livs, og her har man for nylig kunnet erklære alle avlsbesætninger for smittefrie.

Visited 9 times, 5 visit(s) today

Comments are closed.