SvenskeGrise_DNforsideDe antibiotikaresistente MRSA CC398-bakterier, som 63 pct. af de danske avlssvin bærer, forekommer overhovedet ikke i svenske avlssvin. Det viser en ny undersøgelse som Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska Anstalt og Svenska Djurhälsovården har gennemført.

– Det er meget glædeligt, at MRSA blev ikke fundet blandt de svenske avlssvin. Hvis disse bakterier findes hos denne type af svin, er risikoen nemlig stor, for at de spreder sig til alle andre svinebedrifter, siger dyrlæge Helle Unnerstad på Veterinærinstituttet.

Det skriver Dagens Nyheter, 20. januar 2015.

Undersøgelsen blev udført på de 39 virksomheder, der sælger dyr til de gårde, der opfeder svinene, der derefter sendes til slagtning. Gårdene anses for at spille en central rolle i den mulige spredning af MRSA i Sverige.

I Danmark bærer to ud af tre svin de antibiotikaresistente MRSA bakterier. Sidste år blev det kendt, at fire danskere var døde som følge af bakterien, hvis forekomst er steget dramatisk blandt svinefabrikker i Europa i de seneste år.

En test foretaget af Dagens Nyheder (DN) og offentliggjort i november 2014 viste, at en ud af fem danske og hver tyvende tyske pakke af svinekød i svenske butikker indeholdt de resistente bakterier. DN lod endda teste et mindre antal svenske svinekødsprodukter, men der blev ikke fundet bakterier.

MRSA_svensk
De svenske forbrugere har flere gange protesteret mod både ringe dyrevelfærd og MRSA i de danske svin, og flere butikker boykotter det danske svinekød.

Blandt svenske svin har MRSA kun været påvist i en gris. Kortlægning af bakteriens udbredelse blandt svenske svin har været gennemført fire gange tidligere, den seneste blev gennemført i 2011.

– Dette er en anerkendelse af, at vi har et velfungerende svensk overvågningssystem. På forhånd var det usandsynligt, at vi ville finde MRSA blandt de svenske svin, siger Ingrid Eilertz, chef for velfærd og sundhed for Jordbruksverket.

I Sverige har svineindustrien selv for længst pålagt sine medlemmer et regelsæt for import af dyr, herunder obligatorisk karantæne og testning for MRSA.

I Danmark blev alle (70) avlsbesætninger testet for MRSA CC398 i 2014, og resultatet var alarmerende 63 pct. Landbrugets reaktion har hidtil været, at det må vi vænne os til at leve med.

I Norge har man med succes gennemført en sanering af de MRSA-inficerede besætninger.

Visited 1 times, 1 visit(s) today