350px-Number_of_sows_by_region_2013
Danmark udgør den mest svinetunge region i EU og rummer derfor også et meget stort smittereservoir af MRSACC398-IIa-bakterier. Kilde: Eurostat.

Svin og andre husdyr udgør et potentielt smittereservoir af methicillinresistente Staphylococcus aureus-bakterier, der tilhører en nyligt afledt stamme af det det klonale kompleks 398 (MRSA CC398-IIa). Siden opdagelsen i begyndelsen af 2000’erne, har denne stamme bredt sig uhindret fra husdyrfabrikkerne til samfundet, hvor den i dag er blevet en væsentlig årsag til sygdom hos mennesker overalt i Europa. MRSACC398-IIa udgør nu en alvorlig udfordring for folkesundheden i lande med intensiv husdyrproduktion.

Det skriver en større gruppe af fremtrædende danske og internationale eksperter i en videnskabelig artikel, der netop er offentliggjort i Eurosurveillance, Volume 20, Issue 37, 17 September 2015.

OmbudsmandRobertSkov
Overlæge Robert L. Skov, SSI, er blandt de fremtrædende eksperter, der nu advarer mod MRSA-smitten.

Blandt de tretten eksperter bag den alvorlig advarsel optræder ni ansatte fra det danske Statens Serum Institut (SSI), en fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) samt tre specialister fra forskellige amerikanske forskningsuniversiteter. Påfaldende er det i midlertid, at ekspertgruppen ikke omfatter de såkaldte cheftoksikologer Poul Bækbo og Jan Dahl fra den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, til trods for deres dominerende rolle i den manglende MRSA-bekæmpelse herhjemme.

SkoleMRSAJanDahl
Cheftoksikolog Jan Dahl, L&F.

Undersøgelsen

For at spore forløbet af menneskets kolonisering og infektion med MRSA CC398-IIa i Danmark, har forskerne gennemført en landsdækkende, retrospektiv undersøgelse af MRSA-isolater, der er indsamlet fra 1999 til 2011.

Blandt 7429 screenede MRSA-isolater blev der identificeret 416 MRSA CC398-IIa-isolater. Af disse var148 fra personer med infektioner, herunder 51 fra patienter uden kontakt til husdyr.

Afdelingsdyrlæge Personalefoto af ansatte i Kjellerup 2004, 300 dpi. Informationsafdelingen har originalfoto.
Poul Bækbo, SEGES.

De første tilfælde af MRSACC398-IIa-infektioner i Danmark fandt sted i 2004. Efterfølgende har forekomsten af MRSA CC398-IIa-infektioner vist en lineær årlig stigning på 66 procent fra 2004 til 2011 (0,09-1,1 per 100.000 personår). Der er påvist tydelige tidsmæssige og rumlige forhold mellem MRSACC398-IIa-inficerede patienter med og uden husdyr eksponering.

Disse resultater tyder på en betydelig spredning af MRSACC398-IIa fra husdyr eller folk, der arbejder med husdyr, ud i det danske samfund. Resultaterne understreger behovet for strategier til at kontrollere de smittefarlige bakteriers spredning både inden for og uden for husdyrvirksomhederne.

Visited 3 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.