MRSACC398 truer nu folkesundheden i svinetunge lande

350px-Number_of_sows_by_region_2013

Danmark udgør den mest svinetunge region i EU og rummer derfor også et meget stort smittereservoir af MRSACC398-IIa-bakterier. Kilde: Eurostat.

Svin og andre husdyr udgør et potentielt smittereservoir af methicillinresistente Staphylococcus aureus-bakterier, der tilhører en nyligt afledt stamme af det det klonale kompleks 398 (MRSA CC398-IIa). Siden opdagelsen i begyndelsen af 2000’erne, har denne stamme bredt sig uhindret fra husdyrfabrikkerne til samfundet, hvor den i dag er blevet en væsentlig årsag til sygdom hos mennesker overalt i Europa. MRSACC398-IIa udgør nu en alvorlig udfordring for folkesundheden i lande med intensiv husdyrproduktion.

Det skriver en større gruppe af fremtrædende danske og internationale eksperter i en videnskabelig artikel, der netop er offentliggjort i Eurosurveillance, Volume 20, Issue 37, 17 September 2015.

OmbudsmandRobertSkov

Overlæge Robert L. Skov, SSI, er blandt de fremtrædende eksperter, der nu advarer mod MRSA-smitten.

Blandt de tretten eksperter bag den alvorlig advarsel optræder ni ansatte fra det danske Statens Serum Institut (SSI), en fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) samt tre specialister fra forskellige amerikanske forskningsuniversiteter. Påfaldende er det i midlertid, at ekspertgruppen ikke omfatter de såkaldte cheftoksikologer Poul Bækbo og Jan Dahl fra den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, til trods for deres dominerende rolle i den manglende MRSA-bekæmpelse herhjemme.

SkoleMRSAJanDahl

Cheftoksikolog Jan Dahl, L&F.

Undersøgelsen

For at spore forløbet af menneskets kolonisering og infektion med MRSA CC398-IIa i Danmark, har forskerne gennemført en landsdækkende, retrospektiv undersøgelse af MRSA-isolater, der er indsamlet fra 1999 til 2011.

Blandt 7429 screenede MRSA-isolater blev der identificeret 416 MRSA CC398-IIa-isolater. Af disse var148 fra personer med infektioner, herunder 51 fra patienter uden kontakt til husdyr.

Afdelingsdyrlæge Personalefoto af ansatte i Kjellerup 2004, 300 dpi. Informationsafdelingen har originalfoto.

Poul Bækbo, SEGES.

De første tilfælde af MRSACC398-IIa-infektioner i Danmark fandt sted i 2004. Efterfølgende har forekomsten af MRSA CC398-IIa-infektioner vist en lineær årlig stigning på 66 procent fra 2004 til 2011 (0,09-1,1 per 100.000 personår). Der er påvist tydelige tidsmæssige og rumlige forhold mellem MRSACC398-IIa-inficerede patienter med og uden husdyr eksponering.

Disse resultater tyder på en betydelig spredning af MRSACC398-IIa fra husdyr eller folk, der arbejder med husdyr, ud i det danske samfund. Resultaterne understreger behovet for strategier til at kontrollere de smittefarlige bakteriers spredning både inden for og uden for husdyrvirksomhederne.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.