Netværk af dyrlæger forgifter debatten om MRSA

skaermbillede-2016-11-03-08-33-29

Her er de 58 “kaldsfæller” i dyrlæge-netværket, der angiveligt forsøger at påvirke MRSA-debatten i det skjulte.

Er det rimeligt at foretage henvendelser til avisernes chefredaktioner, hvor man mistænkeliggør både journalister og fagfolk, der deltager i debatten om de smitsomme MRSA-bakterier?

Er det rimeligt at planlægge, hvem der skal “overfalde” debattører i de åbne medier?

Og er det acceptabelt, at dyrlæger i forskerstillinger, hos Landbrug & Fødevarer og i ledende private virksomheder deltager i et sådan netværk, der helt åbenlyst sigter mod at forgifte debatten om dyrlægemonopolet på MRSA-bekæmpelse?

Det er den 85-årige pensionerede dyrlæge Søren Nielsen fra Tåsinge, der søger at organisere et netværk af “kaldsfæller” ved at rundsende utallige opfordringer til at angribe navngivne forskere og mediefolk. Det er også Søren Nielsen, der henvender sig til chefredaktioner på ledende medier og med en sprogbrug, der grænser tæt op ad bagvaskelse, hvorefter han rundsender sine udgydelser til netværket.

Selve netværket (se listen ovenfor) er stort set identisk med medlemmerne af Abildgaard-kredsen, der betegner sig selv som en “Tænketank og Debatforum for Veterinærvidenskab”. Udadtil er der tilsyneladende tale om en strengt faglig sammenslutning af dyrlæger, men medlemslisten er identisk med Søren Nielsens netværk. Det er uklart, om Søren Nielsen har tilladelse til at anvende adresselisten til sine private initiativer.

Dyrlæge Sten Larsen, Vestjyske Dyrlæger i Nørre Nebel, er en af dem, der står på netværks-listen. Han bekræfter telefonisk, at han modtager Søren Nielsens rundsendinger, men hævder, at der ikke er tale om nogen form for organiseret debat. “Han har bare kopieret Abildgaard-kredsens medlemsliste, men det er ikke det samme, som at vi deltager aktivt i hans udfoldelser”, siger Sten Larsen.

Netværket omfatter både en professor emeritus fra Københavns Universitet, to dyrlæger fra SEGES og en medejer af Porcus, der er en af landets største private svinerådgivninger, samt stribevis af privatpraktiserende dyrlæger.

Miskendt forsker

Søren Nielsen er berygtet i forskerkredse, som en dyrlæge, der hårdnakket påstår, at man kan løse alle verdens resistensproblemer ved at blande nervemedicin sammen med antibiotika.

Denne påstand er undersøgt meget grundigt på Syddansk Universitet. Forskerne på SDU har tidligere, bl.a. i samarbejde med Jette Kristiansen (der også deltager i netværket), undersøgt det stof, som han mener løser alle problemer.

Konklusionen har været, at det virker måske i reagensglas, men ikke i virkelighedens verden, dvs. i dyreforsøg når man afprøver det på bl.a. mus og svin. Derfor er der umiddelbart heller ikke noget grundlag for at afprøve det på mennesker, som har infektioner med resistente stafylokokker. Det har SDU-forskerne faktisk skrevet flere artikler om bl.a. som led i en nylig ph.d. afhandling.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.