Et af landets mest markante og store vandløb får sit vand tilbage og lægges nøjagtigt tilbage i sit oprindelige, uregulerede og slyngede forløb. Samtidig genskabes naturen i hele den 12 km lange ådal. Foto: Varde Kommune

Et historisk stort naturprojekt i Varde Kommune blev en realitet, da vandet efter 100 års fravær strømmedet tilbage til Holme Å

NATUR – Midt i oktober fjernede en gravemaskine den sidste jordblokade, som forhindrede vand i at løbe fra en kunstigt skabt kanal og tilbage i Holme Å.

Den 12 kilometer lange å har siden 1921 været reduceret til en bredde på mindre end én meter. Men projektet har genskabt åens oprindelige bredde på fem meter ved at tilbageføre vandet fra den kunstige kanal. En ændring, som vil styrke biodiversiteten og levebetingelserne for truede dyrearter i og omkring åen.

»Genopretningen er et historisk stort projekt i Varde Kommune, og dets betydning for biodiversiteten, truede dyrearter og fiskene i området kommer til at stå mål med projektets størrelse. Vi glæder os til på nærmeste hold at opleve området udvikle sig i de kommende år,« siger Jan Pedersen, projektleder i Varde Kommune.

Projektet er støttet af Aage V. Jensen Naturfond.

<strong><em>Mette Skov Aage V Jensen Naturfond<em><strong>

»Aage V. Jensen Naturfond støtter innovative naturprojekter i Danmark. Derfor er vi glade for at være med til at realisere dette storstilede projekt. Et af landets mest markante og store vandløb får sit vand tilbage og lægges nøjagtigt tilbage i sit oprindelige, uregulerede og slyngede forløb. Samtidig genskabes naturen i hele den 12 km lange ådal i et tæt samarbejde med områdets mange lodsejere. Det er noget helt særligt og uden fortilfælde i Danmark«, siger Mette Skov, formand for Aage V. Jensen Naturfond.

»Det er en god dag for naturen, som har fået endnu et hjem tilbage. Jeg har nydt at opleve vandet vende tilbage til Holme Å og vække den til live igen, som den var for 100 år siden. Alle vi mennesker har været med til at skabe den krise, den vilde natur står i, fordi den mangler god natur at trives i. Derfor er det dejligt at se, hvordan vi sammen kan hjælpe naturen tilbage,« siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

<strong><em>Laks som denne får bedre vilkår i Holme Å fremover Privatfoto<em><strong>

Flere laks

Særligt laksebestanden vil nyde godt af genopretningen. Tidligere var der laksebestande i ni større vandløb i Danmark, men i dag er Varde Å ét af kun fire vandløb, hvor den oprindelige danske laks er reddet som lokalt tilpasset art.

En fuld tilbageførsel af vandet til Holme Å, der løber ud i Varde Å, vil skabe optimale forhold for laksefisk og andre vandrende fiskearter på en i alt 40 kilometer lang strækning.

Projektet indebærer også en genopretning af engene langs åen. Der er i samarbejde med lodsejerne lavet en plejeplan, og der skal fremadrettet ske naturpleje for at sikre en udvikling af eng med et stort naturindhold.

Denne del af genopretningen forventes at være gennemført i 2023.

Bannerfoto: Holme Å er vokset fra en meter til fem i bredden. Privatfoto

Skriv en kommentar