Efter knap to års sagsbehandling varsler Ombudsmanden nu en endelig afgørelse i den principielle klagesag vedrørende Fødevareministeriets hemmeligholdelse af flere hundrede svineMRSA-inficerede virksomheders adresser. Afgørelsen vil tage stilling til det helt centrale spørgsmål:

Har borgerne ret til at vide, hvilke af landets 4000 svinefabrikker der er inficerede med de smittefarlige MRSA-bakterier? Eller har svinefabrikanterne krav på, at myndighederne hemmeligholder den slags oplysninger under henvisning til privatlivets fred?

Jørgen Steen Sørensen
Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har brugt to år på at overveje, om offentligheden har ret til at kende de smittefarlige svineMRSA-inficerede fabrikker – svaret kommer i morgen…

Det spørgsmål har Ombudsmanden nu tumlet med i to år. Han har tre gange udsat sin afgørelse, senest 6. januar i år, med henvisning til “principielle overvejelser”.

MRSA er stafylokokker, der er blevet gjort resistente mod human antibiotika på grund af overdreven brug af disse mikrobiotiske midler til husdyrpro-duktion. De giver samme infektioner som almindelige stafylokokker, fx. bylder, betændte sår, urinvejsinfektion eller i værste fald osteomyelitis eller sepsis.

Nogle mennesker er raske bærere af MRSA. Det gælder et ukendt antal af de titusinder af personer, der arbejder i svineindustrien. I så fald findes stafylokokken hyppigst i næsen eller på fugtige hudområder. Den kan også kolonisere svælget eller tarmen. MRSA smitter ligesom almindelige stafylokokker ved direkte og indirekte kontakt.

Selv om ni ud af ti slagtesvin i dag er smittet med MRSA, afviser Fødevareministeriet hårdnakket at oplyse navne og adresser på de inficerede fabrikker.

 

Vi bad den 14. juni 2012 Folketingets Ombudsmand vurdere denne lukkethed i forhold til Offentlighedsloven og loven Miljøoplysninger. Siden da har Ombudsmanden arbejdet med sagen, som han efter knap et år meddelte, ville blive afgjort  i slutningen af september 2013. Det blev den ikke. Ombudsmanden lovede derefter, at afgørelsen ville komme inden udgangen af december 2013. Det gjorde den heller ikke. I januar 2014 kom der så en foreløbig redegørelse, som Sundhedsstyrelsen forgæves forsøgte at sabotere.

Nu kommer så fredag 6. juni 2014 den endelige afgørelse. Den vil blive offentliggjort her på siden.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.