Den kendte TV-vært fra Danmarks Radio (DR) Signe Molde har besøgt Molslaboratoriet, som siden 2016 har arbejdet forsøgsvis med principperne i Rewilding, men det fik hun ikke meget ud af

Udsendelsen er en del af serien “Signe Molde på udebane”, hvor den populære programvært “med humor og nysgerrighed møder danskere med kontroversielle holdninger”. Formålet med den aktuelle udsendelse fra Djursland er at komme tættere på personer, som har lagt sig i selen for at rette fokus på dyreetikken i naturprojektet, som holder de firbenede naturplejere bag hegn.

Af sikkerhedsmæssige årsager ønskede Mols Laboratoriet ikke at optræde i en udsendelse, hvor der også deltager dyreaktiviser!

I en skrivelse sendt til programværten begrundes det bl.a. med, at de ansatte i projektet påstår at have været udsat for chikane og dødstrusler som konsekvens af deres arbejde.

Dermed bliver udsendelsen ikke helt den humoristiske og nysgerrige duel på holdninger, som programmet havde lagt op til … Dyreaktivisternes synspunkter kommer til at stå alene – dog udfordret af Signe Molde, der også via telefon trækker andre kilder ind i programmet undervejs i udsendelsen.

Tilsyneladende holder det strømførende hegn omkring Mols Laboratoriet ikke kun dyrene inde. Det holder åbenbart også DR-journalister ude. DR kan heller ikke få tilladelse til at filme projektet. Derfor må seerne nøjes med at kigge over hegnet og ind i det område, som vil fungere som reference for et større netværk af nye naturnationalparker etableret på tilsvarende principper om Rewilding.

Se udsendelsen her.

Her er tabstallene fra Molslaboratoriets rewilding-eksperiment siden 2016

Læs mere om projektet på Naturhistorisk Museums hjemmeside:

Rewilding Mols

På Molslaboratoriet lever heste og kvæg vildt inden for en hegning på 120 hektar. Vi tilser dyrene og arealerne hver dag. Konstaterer du akutte problemer, kan henvendelser rettes til vagttelefonen +45 21530913. Henvendelser af generel karakter bedes stilet til museets ledelse på nm@nathist.dk

Museumsdirektør Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum, er i sidste ende den ansvarlige for balladen på Molslaboratoriets område. Pressefoto.

Rewilding handler om fremtidens natur. Ved at tage bestik af, hvordan naturen på vore breddegrader har fungeret gennem millioner af år, tilstræber man at genoprette naturlige økologiske processer med så begrænset menneskelig indgriben som overhovedet muligt. Dette langsigtede perspektiv gør, at rewilding anses for at være et væsentligt virkemiddel i det politiske mål om at sikre verdens naturarv for eftertiden.

Rewilding Mols på Molslaboratoriet blev indviet den 26. november 2016 og er et af de mest ambitiøse rewildingprojekter i Danmark. Med 120 hektar omfattet af projektet er det beskedent af størrelse, men naturen er mere varieret og artsrig end de fleste andre steder, og graden af menneskelig indgriben er reduceret til et minimum.

Siden 2016 har Rewilding Mols kørt efter ét eneste princip: Vi skal overholde de love, som et sådant areal og dyrehold er underlagt. Dyrene tilses året rundt. Hvis der af den ene eller anden årsag observeres tegn på mistrivsel eller behandlingskrævende skader på dyrene, udtages de fra området. Museet holder både kreaturer og heste i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder dyrevelfærdsloven og ajourfører resultaterne af alle kontroltilsyn, der til enhver tid ligger fuldt tilgængelige for offentligheden på museets hjemmeside. Vi tilstræber sunde og raske dyr og tager afstand fra vanrøgt

Galloway-koen Marianne er en af de store græssere, der frister tilværelsen på Rewilding Mols. Pressefoto.

I Rewilding Mols er der i efteråret 2016 udsat en bestand af Exmoor-ponyer og Galloway-kvæg, der lever så vildt som overhovedet muligt. Bestanden holdes inde af et almindeligt 3-tråds-hegn, som nemt forceres af alle andre arter. Hestene og kvæget kan reproducere sig frit og etablere flokke og territorier. De må derfor konkurrere om resurserne. Lovgivningen kræver, at dyrene trives, så hvis vi frygter mistrivsel for enkeltindivider, udtages disse af bestanden. De foræres væk eller aflives.

Rewilding Mols følges af forskere fra ind- og udland, og der er etableret en omfattende forsknings-infrastruktur med kontrolområder, så man kan sammenligne effekterne af projektet med den hidtidige drift. Rewildingprojektet ser indtil videre ud til at have medført en meget stor rigdom af blomster og bestøvende insekter, ligesom der opstår en stor variation i bevoksningen.

Der er offentlig adgang overalt på arealerne, og der afholdes mange guidede ture. Bemærk, at heste og kvæg lever vildt og er ganske sky og aldrig opsøgende. Det er strengt forbudt at fodre, og man skal altid holde god afstand til dyrene.

Etableringen af Rewilding Mols blev i 2016 støttet med 1,2 millioner kroner af Den Danske Naturfond. Projektet modtager ingen offentlig støtte og finansieres af den ordinære drift, brugerbetaling og frivillige bidrag.

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Karen kronborg

  Signe Moldes udsendelse kunne være en god anledning til en seriøs journalistisk opfølgning af de til grundliggende årsager
  til de såkaldte dyreaktivisters bekymringer for de dyr, der mistrives i Mols.lab. projektet.Der er optaget små videoer og nærbilleder, der viser tegn på trivselsproblemer for dyrene, og det må være væsentligt at få belyst, da Mols.lab.fremhæves som et pilotprojekt til efterfølgelse i f.eks. Naturnational parker.

 2. Svend Hansen

  Uanset hvilke holdninger vi har, så er det vigtigt at vi i hvert fald er enige om hvad det er vi lader vore holdninger mødes om. Vi, der portrætteres i udsendelsen, har en klar holdning til de enkelte individer der lever i en indhegning i Mols Bjerge og den bygger vi på to forhold. Det ene er vores holdning til dansk lov og ret og her som den er udfældet i dyrevelfærdsloven og det veterinære sundhedsråds retningslinjer forståelse og af samme. Det andet er vores empatiske egenskaber sammenkoblet med vores øvrige personlige og kulturelle præferencer. Det er så bl.a. præferencer der vægter omsorg for det enkelte liv i højere grad end for arter og statistik. Det er ikke en holdning vi kan se et endegyldigt mål på, eller har nogen tro på at vi kan leve op til vore egne eller andres forventninger, men vi gør sgu det bedste vi kan og tager de tæsk der følger med.
  Biodiversitet er et begreb og har derfor ikke et kvantitativt mål men en kvalitativ kurs og denne kurs kan defineres. Når noget kan defineres, så kan det også bruges i tilværelsens kamp for magt, kontrol og overlevelse til videregivelse af arv og gener. Mange byder derfor ind på denne definition og rewilding ideologien er kun en af dem, Til forskel for de, efter vores mening, mere videnskabeligt funderede, så bygger den på en god fortælling. Det er så den der giver nogle af os en kvalmende fornemmelse, der minder om den madlede man kan få af en regulær influenza.

 3. Ja jeg blev personligt skuffet over den udsendelse. Dels gled Signe Molde af på alt og dels var Per og Dorthe desværre ikke skarpe og velforberedte. Eller dette blev klippet væk.
  Den udsendelse har i min optik ikke fået flere folk over på dyrevennernes side.
  Desværre…

 4. Steen Ole Rasmussen

  Pia Kjærsgaards landsbytosser er da ikke værd at samle på!

  Der er masser af grunde til at kritisere de her parker og den latterligt opreklamerede position som de har fået. Men det er dumt at lade en sag blive ødelagt af en flok tosser.

  Molde afslørede dem fint. De stod frem som det de var. Ikke værd at samle på.

Skriv en kommentar