Ombudsmandens afgørelse: Offentligheden har ret til at kende de smittefarlige svinefabrikker!

Nørgaard_Lindhadr

For den daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) betyder ombudmandens afgørelse en voldsom kritik af hendes politiske evner. På billede ses Gjerskov sammen med nogle af svinebranchens topfolk og en kinesisk embedsmand.

Efter to års grundige undersøgelser – og trods en række forsøg på benspænd fra Sundhedsstyrelsen og Fødevareministeriet – har ombudsmand Jørgen Steen Sørensen fremlagt sin afgørelse i dag kl. 0900. Han afviser alle forsøg på at blokere for aktindsigt i de hidtil hemmeligholdte lister over smittefarlige fabrikker og pålægger Fødevareministeriet at genoptage sagen og behandle aktindsigtsbegæringen korrekt og efter den rigtige lovgivning.

Med mindre fødevareminister Dan Jørgensen (S) finder på nye krumspring, betyder Ombudsmandens krystalklare afgørelse, at vi senest om 10 dage vil kunne offentliggøre de hidtil hemmeligholdte lister, som kun ministeriet, Sundhedstyrelsen og den private lobbyistorganisation Landbrug & Fødevarer har haft adgang til siden 2012, hvor den daværende fødevareminister Mette Gjerskov dekreterede total mørklægning af adresserne.

Læs afgørelsen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.