I varme somre er det ikke uden risiko at gå i vandet, hvor havkoleraen har bidt sig fast.

Oven i alle de andre problemer med flere havbrug i Kattegat vil havbrug også medføre resistente bakterier – præcis ligesom svinebrugene – der er farlige for mennesker.

Havbrugene bruger masser af antibiotika, som påvirker bakterier i havmiljøet. En særlig problematisk gruppe af bakterier er Vibro vulnificus – også kaldet Havkolera. Disse bakterier blomstrer op i varme somre og kan give alvorlige infektioner hos badegæster. Hvis bakterierne udvikler resistens som følge af havbrugenes antibiotika-forbrug, bliver det sværere at behandle de badegæster, der rammes af infektionen.

Professor Hans Jørn Kolmos, Odense Universitetshospital.

Professor Hans Jørn Kolmos, Syddansk Universitet, siger, at havbrug i stor stil bruger antibiotika for at styre infektioner i de tætpakkede fiskestimer i burene. I 2015 brugte akvakulturen i Danmark 3 tons antibiotika. Især sulfa med trimethoprin og kinoloner (ifølge DANMAP 2015).

Fiskefolkene bruger fortsat løs

Kinolonerne betegnes af WHO ( FN’s Verdenssundhedsorganisation)  som et kritisk  vigtige antibiotika for mennesker. De skal derfor bruges mindst muligt for at undgå resistent-udvikling. Landbruget og lægerne har for længst rettet ind, men fiskefolkene bruger fortsat løs, fastslår professor Hans Jørn Kolmos.

Muslinger og andre skaldyr optager antibiotika

-De antibiotika, man bruger i havbrug, synker ned og optages i muslinger og skaldyr under og i nærheden af havbrugene. Det på trods af, at især muslinger ellers skulle være med til at reducere forureningen fra havbrugene, siger Hans Jørn Kolmos. Uanset, om man anlægger muslingefarme længere væk fra havbrugene, vil der altid være skaldyr under havbrugene.

Resistente bakterier overvintrer i skaldyr

Skaldyrene optager ikke bare disse antibiotika. De er også hjemsted for en række bakterier, som kan give infektioner hos mennesker, bl.a. Vibrio vulnificus og beslægtede arter, som under et kaldes for havkolera-bakterier. De overvintrer i muslinger og skaldyr. Hvis de så samtidig indeholder antibiotika-rester fra fiskeopdræt, vil bakterierne uundgåeligt udvikle resistens.

Sådan ser de ud, havkolera-bakterierne.

Driver ind på strandene

Bakterierne er ikke farlige i lave koncentrationer, men i varme somre med høj vandtemperatur formerer de sig voldsomt og driver ind på lavvandede områder, altså ved strandene. Når vi bader i nærheden af havbrug i varme somre, vil der være en risiko for, at vi kommer i kontakt med disse resistente bakterier, som angriber os forskellige steder på kroppen.

Bakterierne kan være årsag til et bredt spektrum af infektioner fra banale maveonder og mellemørebetændelse til voldsomt forløbende sårinfektioner med blodforgiftning. Der er konstateret flere dødsfald herhjemme forårsaget af havkolera, men der sker tilsyneladende ingen cenral registrering af tilfældene,

Problemerne bliver større, fordi det bliver varmere

Varme somre vil sige med badevandstemperaturer på 20 grader og der over. Med klimaændringerne og udsigten til varmere somre i Danmark vil der derfor være stor risiko for tiltagende problemer med resistente bakterier fra havbrugene.

– Alle – også børn og unge – kan blive ramte af disse infektioner, men det er især kronisk syge og svækkede, der risikerer et ondartet forløb. Det sker, når de bader og dykker i nærheden af havbrug, siger professor Hans Jørn Kolmos til webmediet gylle.dk.

Fakta

  • Vibrio vulnificus er en bakterie, der er beslægtet med kolerabakterien (Vibrio cholerae), og den kaldes sommetider for havkolera
  • Infektion med Vibrio vulnificus kan give en alvorlig og livstruende sygdom, der starter med en sårinfektion og kan udvikles til blodforgiftning
  • Typiske symptomer ved blodforgiftning er feber, diarré, kvalme og opkastninger, og ved sårinfektion ses et udslæt, som udvikler sig meget hurtigt med blandt andet blodfyldte blærer
  • Sygdommen skal behandles med antibiotika, og i tilfælde af hudinfektion kan det blive nødvendigt med kirurgisk behandling.

Kilde: sundhed.dk

Comments are closed.