Priskonkurrence om bedste bynatur

gallery-1024x590Der findes mange gode og innovative ideer til fremme af natur og grønne områder i danske byer. URBIA ønsker at sætte fokus på dette ved at uddele en pris til de bedste initiativer – den årlige Urban Biodiversity in Action Award. Samtidig vil vi skabe debat om byernes grønne fremtid gennem deling af viden, networking og oplysningskampagner.

Urban biodiversitet er byens mangfoldige natur! Ikke bare en grøn græsplæne men også rigdommen af arter, den naturlige vegetation og variationen af det grønne i byrummet.

URBIA-prisen vil blive tildelt de bedste eksempler på bynatur i Danmark i 3 kategorier. Hver prisvinder vil modtage et diplom og en pris på 5000 kroner.

Formålet med prisen er at skabe øget bevidsthed blandt danskerne om vigtigheden af at gøre byerne grønnere og beskytte biodiversiteten – den biologiske mangfoldighed.

Ansøgningsfrist er den 30. april 2015.

URBIA-prisen uddeles årligt til de bedste initiativer og projekter, der har til formål at fremme urban biodiversitet. Det kan være urbane haver, grønne tage, regnvandsbede, vildtkorridorer, osv. Vi fokuserer på initiativer, der er lokalt forankrede, praktiske, giver resultater og kan inspirere andre.

Hvem kan deltage i URBIA Award? Enhver af de følgende organisationer kan deltage:

* Ikke-statslige organisationer (NGO’er);
* Borgergrupper og græsrodsinitiativer;
* Kommunale og regionale myndigheder;
* Andre offentlige eller blandede myndigheder;
* Private virksomheder;
* Forsknings- og akademiske institutioner.

Læs mere om prisen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.