gallery-1024x590Der findes mange gode og innovative ideer til fremme af natur og grønne områder i danske byer. URBIA ønsker at sætte fokus på dette ved at uddele en pris til de bedste initiativer – den årlige Urban Biodiversity in Action Award. Samtidig vil vi skabe debat om byernes grønne fremtid gennem deling af viden, networking og oplysningskampagner.

Urban biodiversitet er byens mangfoldige natur! Ikke bare en grøn græsplæne men også rigdommen af arter, den naturlige vegetation og variationen af det grønne i byrummet.

URBIA-prisen vil blive tildelt de bedste eksempler på bynatur i Danmark i 3 kategorier. Hver prisvinder vil modtage et diplom og en pris på 5000 kroner.

Formålet med prisen er at skabe øget bevidsthed blandt danskerne om vigtigheden af at gøre byerne grønnere og beskytte biodiversiteten – den biologiske mangfoldighed.

Ansøgningsfrist er den 30. april 2015.

URBIA-prisen uddeles årligt til de bedste initiativer og projekter, der har til formål at fremme urban biodiversitet. Det kan være urbane haver, grønne tage, regnvandsbede, vildtkorridorer, osv. Vi fokuserer på initiativer, der er lokalt forankrede, praktiske, giver resultater og kan inspirere andre.

Hvem kan deltage i URBIA Award? Enhver af de følgende organisationer kan deltage:

* Ikke-statslige organisationer (NGO’er);
* Borgergrupper og græsrodsinitiativer;
* Kommunale og regionale myndigheder;
* Andre offentlige eller blandede myndigheder;
* Private virksomheder;
* Forsknings- og akademiske institutioner.

Læs mere om prisen her.

Comments are closed.