Miljøminister Lea Wermelin giver landbruget skylden for, at der er fundet ulovlige sprøjtemidler i grundvandet i forbindelse med screeningen, som er den mest omfattende i dansk historie. Privatfoto

Miljøstyrelsens omfattende screening af det danske grundvand giver vigtig viden om vandets tilstand. Men der er brug for flere undersøgelser, så man kan finde ud af, om ulovlige pesticider stadig bliver brugt. Det skriver DANVA i en pressemeddelelse den 2. april 2020

Selv om man lige har screenet grundvandet for 415 stoffer, er der stadig et stykke vej endnu, før man har et samlet billede af vandets tilstand. Miljøstyrelsen varsler endnu en screening inden årets udgang, hvor man vil undersøge for et antal nye stoffer. Biolog og seniorkonsulent i DANVA Claus Vangsgård mener, at man også bør undersøge vandløbene.

Claus Vangsgaard, DANVA

“Ved at analysere overfladevand vil man kunne se, om der i vandløbets opland har været anvendt stoffer, der aldrig har været tilladt i Danmark. Og hvis man sammenligner indholdet i tørre perioder med de mere regnfulde perioder, så vil man også få en indikation af, om der er en nutidig anvendelse af stoffer, der ikke længere må bruges i Danmark,” skriver Claus Vangsgård i sin baggrundsartikel i DANSKVAND, DANVAs branchemagasin.

Magasinet sætter i denne udgave fokus på tilliden til drikkevandet, og hvilke håndtag vandselskaberne kan skrue på for at sikre, at danskerne trygt kan blive ved med at drikke vand fra hanen.

Ulovlige stoffer stammer fra landbruget

Miljøminister Lea Wermelin giver landbruget skylden for, at der er fundet ulovlige sprøjtemidler i grundvandet i forbindelse med screeningen, som er den mest omfattende i dansk historie.

“Ser man på stofferne og de steder, hvor stofferne er fundet i screeningen, så er det Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at fundene skyldes ulovlig brug i landbruget. Tre af nedbrydningsprodukterne stammer fra to sprøjtemidler, der bruges i f.eks. kål, raps, majs og frugt,” siger Lea Wermelin til aprilnummeret af DANSKVAND.

Miljøminister Lea Wermelin

“Fundet af de ulovlige sprøjtemidler gør, at vi må se på de forskellige kontrolmuligheder. Kontrol af de oplysninger, som bliver indberettet fra sprøjtejournalen, fysisk kontrol og i samarbejde med SKAT. I pesticidaftalekredsen skal vi derfor også se på den del, og om det har tilstrækkelige konsekvenser at blive opdaget,” siger ministeren.

Fredskov kan beskytte vitalt grundvandsområde

Det bedste ville naturligvis være, hvis pesticiderne – både de lovlige og ulovlige – aldrig nåede ned til grundvandet. Her er skovrejsning et godt værn. På Sydfyn har man oplevet store problemer med DMS, og forsyningsselskabet Vand og Affald i Svendborg har siden 2018 holdt en boring lukket i et område, som både er særdeles højtydende og har stor strategisk betydning for vandforsyningen i Svendborg. Faktisk er det ambitionen at øge produktionen af drikkevand fra området i de kommende år, og derfor vil man nu én gang for alle sørge for at beskytte vandet i undergrunden mod udvaskning af pesticider. En fredskov på 540 hektar kan blive løsningen. Hvis lodsejerne går med på idéen.

Troels Kærgaard Bjerre er projektleder i Vand og Affald

“Fordelen ved at lave skovrejsning er, at grundvandet, der dannes under skoven, er helt fri for pesticider og nitrat. Samtidig får vi sikret grundvandet for altid via fredskovbestemmelserne,” siger Troels Kærgaard Bjerre, hydrogeolog i projektleder i Vand og Affald.

Forsyningsselskabet dækker 50 % af udgifterne i forbindelse med køb af jorden, Svendborg Kommune 22 % og Naturstyrelsen 28 %.

I DANSKVAND kan man også læse historien om, hvordan alle konventionelle landmænd i Middelfart Kommune bliver tilbudt et gratis omlægningstjek til økologisk produktion. Omlægning til økologisk landbrug er også en effektiv måde at skærme grundvandet mod miljøfremmede stoffer på.

Læs historierne og meget andet i DANSKVAND, april 2020.

Visited 14 times, 4 visit(s) today

Skriv en kommentar