Også den kommende 2018-rapport fra Helcom bekræfter, at Kattegat er i dårlig økologisk stand. Kilde: Basisanalysen til Danmarks Havstrategi, Naturstyrelsen 2012 (i dag Miljøstyrelsen).

Ny Helcom-rapport:  Årtier før Kattegat kan klare havbrug

At miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fører Folketinget bag lyset, når loven om flere havbrug i Kattegat i dag torsdag skal vedtages, ved 3. behandling, bekræfter udkastet til en ny rapport om Østersøen og Kattegat.  Vi  – www.gylle.dk – har fået adgang til dette citat fra den kommende 2018-rapport fra Helcom – samarbejdet mellem alle lande omkring Østersøen:

“A straight-forward conclusion from the results presented in this report is that the measures currently put into operation have not been sufficient to reach a good overall environmental status in all areas of the Baltic Sea. However, for some measures already in place, such as reduction of nutrient loads, it will take time, perhaps even several decades, before the full effects can be measured in the environment. In order to evaluate if current measures are sufficient to reach good environmental status more accurate estimates of foreseen effects of measures than exists today will be needed.”

Projektchef Lars Moeslund Svendsen.

Dertil kommer, at projektchef Lars Moeslund Svendsen fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Århus Universitet, der er med til at lave rapporterne fra Helcom, siger til www.gylle.dk:

– Begrebet miljømæssigt råderum findes ikke i naturvidenskaben. For den centrale del af Østersøen kan der godt være tale om 60-80 år, inden den miljømæssige gode tilstand er opnået. mens der for Kattegat er tale om betydelig kortere tid. De eksakte tal har jeg dog ikke.

Miljøminister Esben lunde Larsens påstand om, at der allerede nu er et såkaldt miljømæssigt råderum i Kattegat til havbrug – et begreb nogle politikere har opfundet – er altså ikke rigtig.

Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten spurgte for nogle dage siden miljø- og fødevareminister Esben Lunde Rasmussen om, hvor han har det miljømæssige råderum fra. Som Søren Egge Rasmussen forudså, ville ministeren svarer uden om. Derfor har han stillet et nyt spørgsmål inden 3. behandling af lovforslaget i dag, torsdag den 1. juni, i Folketinget.

I sit nye spørgsmål kræver han dokumentation for, at udledningen fra havbrug ikke vil hindre opfyldelsen af havstrategidirektivets målsætning om at opnå god miljøtilstand i 2021.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.