Helcom-forfatter: “Begrebet miljømæssigt råderum findes ikke i naturvidenskaben”

Også den kommende 2018-rapport fra Helcom bekræfter, at Kattegat er i dårlig økologisk stand. Kilde: Basisanalysen til Danmarks Havstrategi, Naturstyrelsen 2012 (i dag Miljøstyrelsen).

Ny Helcom-rapport:  Årtier før Kattegat kan klare havbrug

At miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fører Folketinget bag lyset, når loven om flere havbrug i Kattegat i dag torsdag skal vedtages, ved 3. behandling, bekræfter udkastet til en ny rapport om Østersøen og Kattegat.  Vi  – www.gylle.dk – har fået adgang til dette citat fra den kommende 2018-rapport fra Helcom – samarbejdet mellem alle lande omkring Østersøen:

“A straight-forward conclusion from the results presented in this report is that the measures currently put into operation have not been sufficient to reach a good overall environmental status in all areas of the Baltic Sea. However, for some measures already in place, such as reduction of nutrient loads, it will take time, perhaps even several decades, before the full effects can be measured in the environment. In order to evaluate if current measures are sufficient to reach good environmental status more accurate estimates of foreseen effects of measures than exists today will be needed.”

Projektchef Lars Moeslund Svendsen.

Dertil kommer, at projektchef Lars Moeslund Svendsen fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Århus Universitet, der er med til at lave rapporterne fra Helcom, siger til www.gylle.dk:

– Begrebet miljømæssigt råderum findes ikke i naturvidenskaben. For den centrale del af Østersøen kan der godt være tale om 60-80 år, inden den miljømæssige gode tilstand er opnået. mens der for Kattegat er tale om betydelig kortere tid. De eksakte tal har jeg dog ikke.

Miljøminister Esben lunde Larsens påstand om, at der allerede nu er et såkaldt miljømæssigt råderum i Kattegat til havbrug – et begreb nogle politikere har opfundet – er altså ikke rigtig.

Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten spurgte for nogle dage siden miljø- og fødevareminister Esben Lunde Rasmussen om, hvor han har det miljømæssige råderum fra. Som Søren Egge Rasmussen forudså, ville ministeren svarer uden om. Derfor har han stillet et nyt spørgsmål inden 3. behandling af lovforslaget i dag, torsdag den 1. juni, i Folketinget.

I sit nye spørgsmål kræver han dokumentation for, at udledningen fra havbrug ikke vil hindre opfyldelsen af havstrategidirektivets målsætning om at opnå god miljøtilstand i 2021.

Comments

comments

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.