De tre hemmeligholdte MRSACC398-dødsfald har ikke gjort større indtryk på interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, til trods for at det er dens medlemmer blandt svineproducenterne, der er skyld i udviklingen af de resistente stafylokokker.

SkoleIdaBinderup
Seniorkonsulent Ida Binderup har ansvaret for skolebørns besøg på svinefabrikker med MRSA.

Allerede dagen efter Ingeniøren.dk’s afsløring af dødsfaldene udsendte organisationens projektleder for skolekontakt og besøgslandbrug Ida Binderup en beroligende meddelelse 7. maj 2014. Binderup sendte denne mail til alle skolekontaktlandbrug, Åbent Landbrug-værter med grise samt samfundskommunikationskontaktpersoner i lokale foreninger – kort sagt: hele L&F-beredsskabet for samfundskontakt.

I meddelelsen skrev Ida Binderup:

“Først og fremmest: Nej, der er ikke grund til at være mere nervøs for MRSA i dag end vi var i forgårs. Foodculture.dk har netop lagt en artikel ud med overskriften ’Ingen grund til ny MRSA-frygt’. Der er ikke noget nyt under solen, hvad angår MRSA, så der gælder de retningslinjer i dag, som gjaldt i går.

 

Det nok væsentligste spørgsmål: ’Er det farligt for et barn at komme i en svinestald?’ har stadig et ganske klart svar, som lyder: ’Nej, det er det ikke’. Og vi kan endnu en gang tilføje: ’… almindelige hygiejne-regler skal følges, håndvask før og efter besøget er vigtigt. Børn må gerne røre, holde og ae grise, klappe dem og mærke deres tryne, men de må ikke kysse dem.”

Tidligere har L&F påstået, at man tager MRSA-truslen helt anderledes alvorligt. Det kom til udtryk så sent som i september 2013, da det viste sig, at antallet af smittede danskere var steget med 20 pct. fra 2011 til 2012 og fordoblet siden 2009. Det fremgik af årets DANMAP-rapport, som netop var udgivet af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

Den daværende direktør i Landbrug & Fødevarers såkaldte Videncenter for Svineproduktion, Nicolaj Nørgaard, havde dengang denne seriøse kommentar:

“Det er klart, at vi i Landbrug & Fødevarer tager MRSA dybt alvorligt. Vi anbefaler alle vores medlemmer at følge myndighedernes vejledninger og oplyse ansatte om risiko. Vi er hele tiden i tæt samarbejde med myndigheder og universiteter og følger udviklingen,.”

Nørgaard_Lindhadr
Den svindelmistænkte direktør Nicolai Nørgaard ses her som nummer to fra højre sammen med bl.a. den daværende fødevareminister Mette Gjerskov.

Nicolai Nørgaard er ikke længere ansat hos L&F. Han blev fyret med øjeblikkelig varsel i december 2013, da en kritisk revision afslørede svindel med EU-midler i størrelsesordenen 27 mio. kr. i det såkaldte videncenter.

I dag mener L&F ikke, at der er nogen som helst grund til fornyet frygt trods de tre MRSA-dødsfald.

“Tre danskere uden tilknytning til svineproduktionen er døde af den særlige variant af MRSA fra svin i 2012 og 2013. Det overrasker dog ikke eksperter, som afviser grund til fornyet frygt.” Det skrev Landbrug & Fødevarer 7. maj 2014. Som kilde angav man sig selv, dvs. den private forenings eget reklameblad foodculture.dk.

I bladet fremhæves det bl.a., at Landbrug & Fødevarer sammen med Statens Serum Institut og Københavns Universitet netop har sat gang i et forskningsprojekt, hvor målet er at begrænse smitten fra besætningerne og ud i samfundet. Det fortæller Jan Dahl til blader. Dahl er dyrlæge og chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer og hævder at vide:

“MRSA fra svin er primært et arbejdsrelateret problem. Den spredes langt mindre fra menneske til menneske end de MRSA-typer, der oftest ses hos mennesker. Det betyder ikke, at den aldrig spreders sig til mennesker uden kontakt til svin, men det vil kun ske i sjældne tilfælde. De fleste vil dog smide den inden for et til to døgn.”

SkoleMRSAJanDahl
Dyrlæge Jan Dahl frygter ikke svine-MRSA.

Jan Dahl påstår iøvrigt, at de hemmeligholdte dødsfald ikke i sig selv er tegn på, at der er større risiko forbundet med MRSA fra svin end hidtil antaget. Han angiver dog ikke nogen kilde til denne overraskende oplysning. Dahl erklærer sig endvidere “helt tryg ved landbrugets nuværende indsats mod MRSA, der blandt andet omfatter en rådgivningstjeneste, hvor alle, der i deres daglige arbejde besøger svinestalde, kan få information om, hvordan de begrænser smittefaren”.

Til slut i artiklen sætter dyrlægen personlig trumf på de beroligende udtalelser:

“Min egen datter arbejder også i branchen, og hun render ud og ind af svinebesætninger hele tiden. Det har jeg absolut ingen betænkninger ved.”