Vi har modtaget denne analyse fra cand.stat Klaus Flemløse:

Cand.stat Klaus Flemløse.

Antal personer inficeret med MRSACC398-stafylokokker må forventes at blive reduceret fremover, som følge af færre beskæftigede i svineindustrien, færre svin og den måde Statens Serum Institut (SSI) registrerer antallet af inficerede på. Med SSI’s metode vil CC398 over tid blive udryddet – statistisk set – til trods for at tusinder af smittebærere fortsat bevæger sig rundt i samfundet.

Jo færre personer, der arbejder på de danske svinefarme, desto færre personer må man forvente bliver inficerede med CC398. Alt andet lige.

Smitten med CC398 foregår primært via svinefarmene og sekundært via personkontakter.

I perioden 1982-2016 har der være et systematisk fald i antal beskæftigede i de danske svinefarme. Dette fremgår af følgende graf over antal beskæftigede:

Med et fald i antal beskæftigede i svineindustrien i perioden 2007-2016, vil man forvente en reduceret risiko for, at blive smittet med CC398.

I perioden 2007-2016 har der være en faldende trend i antal svin i Danmark. Dette fremgår af følgende graf:

Jo færre svin, jo mindre risiko for at blive smittet med CC398, alt andet lige.

Antal beskæftigede i svineindustrien og antal svin forstærker/reducerer gensidigt den samlede risiko. Hvis antal af beskæftigede på svinefarmene og antal af svin begge falder med 2% fra 2016 til 2017, ville risikoen i 2017 være ca. 1- 0.98*0.98 = 4% mindre.

SSI foretager kun én registrering af en CC398 inficeret person. Dette sker første gang en person bliver smittet. Personer, der bliver registreret som bærere, vil derfor ikke blive talt med ved en efterfølgende manifest infektion. Der har været undersøgelser, der tyder på, at ca. 20% af bærerne af CC398 vil udvikle en manifest infektion.

Der er kun et begrænset antal personer i dag, der har en mulighed for at blive smittet med CC398, nemlig ansatte på svinefarmene og deres nærmeste omgangskreds. Sammenholdes dette med, at SSI kun foretager en førstegangsregistrering af en inficeret person, vil man forvente, at antal registrerede tilfælde vil reduceres over tid.

Følgende tabel viser hvorledes bestanden af registrerede inficerede udvikler sig i en tænkt forløb under forudsætning af, at 10% af bestanden inficeres årligt og at disse ikke registreres igen af SSI:

Rate

10%

år

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Antal ansatte “modtagelige” i svineindustrien

10000

9000

8100

7290

6561

5905

5314

4783

4305

3874

SSI Inficerede

1000

900

810

729

656

590

531

478

430

387


I år 1 er der 10000 ansatte i svindeindustrien. Det antages at 10 % inficeres svarende til 1000 ansatte. Nogle er bærere andre er manifest inficerede. Uanset dette vil de ikke efterfølgende kunne optræde på SSI’s statistik. Derfor vil bestanden af modtagelige næste år være på 9000 ansatte. Det samme gentager sig år efter år og man vil se et faldende antal CC398 inficerede.

Den øverste ansvarlige for Statens Serum Institut er direktør Mads Melbye.

Virkeligheden er mere kompliceret med både tilgang og afgang af ansatte samt re-infektioner, men eksemplet viser principperne i den mekanisme, der styrer registreringerne i SSI. SSI’s registreringer giver ikke mulighed for at få et retvisende billede af det reelle risikoforløb.

Med SSI’s måde at registrere CC398 inficerede, vil CC398 over tid blive udryddet – statistisk set, selvom CC398 forsat vil være tilstede i svineindustrien og andre husdyrhold som mink, kvæg og heste.

Følgende graf viser antal CC398-inficerede personer for perioden 2007-2017:

Som det fremgår af ovenstående graf over antal registrerede tilfælde af CC398 infektioner, var der en kraftig vækst frem til 2014. Antallet af CC398 tilfælde har været nogenlunde konstant i perioden 2014-2017. Bag denne udvikling ligger der også statistikbrud i form af ændrede retningslinjer for prøvetagning.

Sammenlagt gælder:

Der er en reduceret risiko for at blive inficeret med CC398 som følge af

1) Antallet af beskæftigede i svineindustrien falder
2) Antallet af svin falder
3) Antallet af inficerede falder jf. SSI’s måde at registrere antal inficerede på, hvor kun nysmittede tælles med.

Da alle tre trends peger i samme nedadgående retning, vil man fremover forvente en fortsat stagnation i antal CC398 infektioner, som registreres af SSI. Af de tre trends, er det nok SSI’s utilstrækkelige registrering, der har størst effekt.

Disse forventninger kan blive gjort til skamme, hvis der sker en mutation af CC398 til en mere smittefarlig version eller hvis CC398 breder sig til en større del af befolkningen.

Hvorvidt de hygiejniske tiltag har nogen virkning er et åbent spørgsmål. Dette undersøges i en række forskningsprojekter styret af SSI.

Fortalerne for, at CC398 er/kan blive en alvorlig sundhedsrisiko, vil blive modsagt af Ministerier, SSI og Dansk Landbrug, der vil påstå at MRSA-kurven er knækket fordi antallet af smittebærer falder. Men et er sikkert: Ministerier, SSI og Dansk Landbrug vil skamride dette og tolke det som et resultat af en forebyggende indsats.

Infektioner med MRSACC398 kan give sår og bylder, der er næsten umulige at slå ned med almindelig antibiotika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.