Region IV, Kjellerup
Chefdyrlæge Poul Bækbo.

Landbrugets to centrale nøglepersoner i den langvarige strid om MRSA-lister er begge blevet grebet i at omgås sandheden særdeles letfærdigt. Det fortæller Radio24/syv i programmet “Reporterne” 29. september 2014.

SkoleMRSAJanDahl
Chefdyrlæge Jan Dahl.

Det er de to chefdyrlæger, Poul Bækbo fra det såkaldte Videncenter for Svineproduktion, og Jan Dahl fra Axelborg, der gentagne gange overfor radiostationen har benægtet at være i besiddelse af de omdiskuterede lister over MRSACC398-inficerede svinefabrikker. Takket været radiostationens dybdeborende research har de to dyrlæges benægtelser vist sig usande.

Listerne rummer resultaterne af Fødevareministeriets screening for bakterien i 2011. Daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) besluttede, at oplysningerne skulle hemmeligholdes for offentligheden men tilsendes den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer.

Siden 2012 er der foregået et juridisk tovtrækkeri mellem pressen, ministeriet og Landbrug & Fødevarer, som kulminerede i juni 2014, hvor Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen underkendte Fødevareministeriet og beordrede en ny sagsbehandling.

Indtil Ombudsmandens redegørelse forelå, benægtede Landbrug & Fødevarer gentagne gange, at man skulle være i besiddelse af listerne. Overfor radiostationen bedyrede dyrlæge Poul Bækbo 7. maj 2014, at han intet kendskab havde til de inficerede fabrikkers beliggenhed. “Nej, nej – vi ved det ikke!” lød det flere gange den dag.

???????????????????????????????????????
Mette Gjerskov (S) satte gang i hele balladen om MRSA-fabrikkerne, da hun som fødevareminister besluttede, at deres identitet skulle holdes skjult.

Også chefdyrlæge Jan Dahl afviste ganske bombastisk at kende noget til listerne, men da radiostationen fremlagde klokkeklar dokumentation for det modsatte (opnået gennem aktindsigt i Fødevareministeriet) måtte Dahl gå til bekendelse og indrømme, at han talte usandt. “Det er osse noget bøvl”, lød dyrlægens kommentar, og han uddybede sin holdning til afsløringen: “Det var godt nok træls. at vi rent faktisk havde listen, men vi skal ikke bruge den til noget”.

Jan Dahl påstod videre, at der var tale om en fejl fra ministeriets side, når man fremsendte listen til ham. Men det var heller ikke sandt.

Allerede 5. januar 2012 var listen blevet fremsendt fra Fødevareministeriet til både Poul Bækbo og Jan Dahl, kunne radiostationen afsløre, og ikke ved nogen tilfældighed. Der forelå en klar, skriftlig aftale om dette.

Der foreligger ikke noget om, hvilke konsekvenser de to dyrlægers forsøg på at lyve om listerne vil få for deres ansættelsesforhold i den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Organisationen har derimod afvist at deltage i yderligere debat om emnet på 24/Syv og begrunder afslaget i en mail: ”Fortæl 24Syv at vi bruger vores energi på at kigge fremad og fokuserer på løsninger i stedet for at hænge os i detaljer, der har været debatteret 100 gange før. Det burde de måske også gøre”.

24syv_reporterne
Reporterne består af (fra venstre) Anders Olling, Asger Juhl og Jens Anton Tingstrøm Klinken. Foto: Radio24/syv.
Visited 1 times, 1 visit(s) today