Bunker af svin eksporteres til udlandet hver eneste dag. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Det er utroligt: En stor sag mod 11 vognmænd på Fyn om 1011 ulovlige transporter af dyr er igen blevet udsat. En sag, der startede for fire år siden. Både fødevareministeriet og anklagemyndigheden forudsagde den gang, at sagen ville komme for retten i 2020. Siden er den blevet udsat gang på gang. På et tidspunkt i 2021, fordi anklagemyndigheden på Fyn ville nedlægge hele sagen. Det sagde statsadvokaturen nej til. Så skulle man tro, der skete noget. Men nej.

Sagen for retten – måske – efter fem år

Nu kommer sagen tidligst for retten til næste år. Måske. Fem år efter den startede. Anklagerne i sagen er blevet skiftet ud flere gange, og den nye anklager,  Kasper Nygaard Jensen, Fyns Politi oplyser til www.gylle.dk , at der nu skal foretages nye efterforskninger:

– Derfor kaldte anklagemyndigheden sagen tilbage fra retten før sommerferien i år. De tiltaltes advokater har stillet en række spørgsmål. Derfor genoptager vi efterforskningen, siger han.

Anklageskrift på 262 sider

Det til trods for, at der foreligger et anklageskrift på ikke mindre end 262 sider om de 1.011 overtrædelser, som anklagemyndigheden mener, der er begået fra 2016 til 2018. Det handler især om transport af svin. Dyrene har været alt for lang tid – op til 40 timer og 40 minutter – i bilerne med for lidt plads og uden pause, vand og mad. Dertil kommer, at vognmændene ikke har indsendt de lovpligtige GPS-udskrifter om transporterne og varigheden af grisenes ophold i bilerne.

Svinene står på fem etager i en sådan vogn. Privatfoto

Svinene må være i bilen i 24 timer

Reglerne er, at svin må være 24 timer i en dyretransport, inden de skal ud af bilerne og have pause, vand og mad. Dyrenes Beskyttelse vil have transporttiden ned på 8 timer.  Der transporteres mindst 10 – 11 mill. grise ud af Danmark hvert år.

En vognmand om næsten halvdelen af sagerne

En af vognmændene står for næsten halvdelen af transporterne. Han er tidligere blevet frakendt retten til at transportere dyr i fem år. Hvis og når sagen kommer for retten, kan vognmændene blive idømt store bøder, men ikke fængselsstraf, fordi tiltalerne er rejst mod vognmands-firmaerne og ikke deres ejere. Taksten er 7.000 kr. pr. transport, men i dette tilfælde vil det i givet fald blive en dommer, der skal fastsætte bødekravet og ikke bare gange antallet af ulovlige transporter med 7.000 kr.

Anklagerne skiftes ud

Rita Levorsen

Det var i sin tid Dyrevelfærdsgruppen i Nordjylland, der i sin tid begyndte at se på sagen. Kunstner Rita Levorsen, Dybvad ved Frederikshavn,  fra gruppen siger om den nye udvikling i sagen:

– At der er kommet en ny anklager på sagen, kan være positivt. Men man kan undre sig over, at anklagerne skiftes ud så ofte i denne sag. Og man kan undre sig over, at der er først nu efter fire år, at de tiltaltes advokater har nogle spørgsmål at stille, som skal efterforskes.

Ingen nye seriøse undskyldninger

Det er meget svært at se, at der skulle findes nye og seriøse undskyldninger for at overtræde loven og ikke tage hensyn til dyrene. Hvilke spørgsmål fra advokaterne kan udsætte og overtrumfe, at f.eks. et enkelt vognmands-firma er registreret for at have overtrådt Dyreværnsloven 400 gange, spørger Rita Levorsen og fortsætter:

– Hvis du som bilist overtræder færdselsloven tre gange – uden at betale bøderne – går der ikke fire år, før du får din dom, og du får heller ikke lov til fortsat at køre bil. Og i denne sag drejer det sig ikke om tre fartbøder, men om 11 vognmænd og 1011 overtrædelser af Dyreværnsloven. Det er levende væsner, det går ud over, som ikke har mulighed for at forsvare sig.

Bannerbillede: Det er ikke spor af sjov at komme ud på de lange dyretransporter. Privatfoto

600 grise 22,5 timer i varm lastbil uden mad og drikke

MEP Niels Fuglsang. Pressefoto

 600 grise i en varm lastbil i 22,5 timer fra Padborg til Verona i Norditalien – uden de får tilført mad og drikke. Sådan er svine-transporterne fra Danmark af 10-11 millioner svin hvert år. Hvor mange timerne er i lastbilen i fem etager er selvfølgelig afhængig af, hvor svinene skal hen i Europa. Men de 22,5 timer kunne det socialdemokratiske medlem af EU-parlamentet, Niels Fuglsang, konstatere, da han fulgte efter en svinetransport fra Padborg den 26. september.

I kø i 2-3 timer i bagende sol

Turen tog han sammen med Dyrenes Beskyttelse for ved selvsyn at konstatere, hvordan forholdene er for svinene:

– Grisene fik ikke mad undervejs. Vandtanken blev ikke fyldt op. Grisene stod næsten et helt døgn tæt stuvet sammen. Der var meget varmt udenfor, så der må have været over 30 grader inde i lastbilen, siger EU-parlamentsmedlem Niels Fuglsang. Lastbilen holdt i kø i timevis –på et tidspunkt i 2-3 timer – i den bagende sol. Grisene virkede urolige og skreg meget af vejen. Det tyder på et højt stressniveau. Det er vanvid. Det skal stoppes, siger han.

Direktør Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse

Transport og dyrevelfærd to forskellige ting

Observationen af denne grise-transport var arrangeret i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse. Direktøren er Britta Riis:

-Dyretransporter og god dyrevelfærd er hinandens modsætninger. Derfor skal transporterne være meget mere skånsomme mod dyrene. De nuværende regler for transport af landbrugsdyr er alt for lempelige. Også når reglerne om 24 timers transporttid overholdes, lider dyrene. Det ser vi i tilfældet med de 22,5 timer for denne transport. Vi ser gerne, at der indføres en øvre grænse på otte timer for transport af levende dyr i hele EU. Og så skal der indføres et ensartet og effektivt kontrolsystem, siger direktøren for Dyrenes beskyttelse.

Økonomi dikterer

– Formålet med aktionen den 26. september har været at sætte fokus på behovet for at gøre noget særligt for de lange dyretransporter i EU, siger EU-parlamentariker Niels Fuglsang. Det drejer sig både om dyrevelfærd og om at sikre arbejdspladser på de danske slagterier. De lukker i dag på stribe. Det kan bedre betale sig at fragte dyrene tværs gennem Europa for at blive opfedet og slagtet i Polen eller Italien, siger han.

Ikke alle EU-parlamentarikere er lige begejstrede for at forbedre vilkårene for transporterede dyr. Venstre-politikeren Asger Christensen tordner mod de nye regler i magasinet “Svin“. Skærmbillede
Visited 8 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Ligegyldig hvor landbruget er involveret er der problemer. Tror deres hjerner har lidt permanent skade med deres håndtering af levende væsner. De er helt blottet for enhver anstændighed.

  2. Er helt enig med khgrafik – det er så frygteligt for de stakkels dyr. I flere årtier er landmænd uddannet på landbrugsskoler. Er det der deres hjerter gøres iskolde? Hvor i processen gøres dyr til ting? Hvordan opstår ligegyldigheden?
    Mit barn fik ikke lov til at uddanne sig til landmand, hvis det er hvad disse unge bliver til….

  3. Vi må nok bare erkende, at den danske lovgivning ikke gælder for landbrugsindustrien.

Skriv en kommentar