Sunde SPF-svin er ikke fri for MRSA-smitte

Sundgris2

Sundhed – ja, men for hvem?

“Sundhed gi’r trivsel” – står der på de 165 store svinetransportbiler, der ruller af sted på landets motorveje. Men er SPF-grisene sunde? Ikke nødvendigvis for mennesker.

Trods den glade gris på bagsmækken er heller ikke SPF-svin barnemad. De er inficeret med de smitsomme MRSACC398-stafylokokker i samme omfang som alle andre konventionelle svin. Det bekræfter afdelingschef Bent Nielsen, der er ansat som dyrlæge i SPF-selskabet.

SPF står for ” Specifik Patogen Fri” og er et sundhedsstyringsystem for 75 procent af de danske svin, men omfatter udelukkende mikroorganismer, der udgør en sundhedsmæssige fare for svin. MRSACC398 er en stafylokok, der kan volde alvorlig sygdom og herunder også død hos mennesker, men den forårsager kun uhyre sjældent sygdom hos svin.

“Derfor er den ikke relevant sundhedsmæssigt for svin. MRSA indgår derfor ikke i SPF systemet”, forklarer dyrlægen.

spf-logo-2014-til-web-90-x-

SPF-Danmark blev etableret i 1971 som et selskab, der skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. Indtil år 2000 varetog SPF-Danmark både handel og transport af SPF-svin, samt kontrollen med besætningernes SPF-sundhedsstatus. Siden har SPF-Danmark udvidet med transport af slagtesvin i Dansk Grisetransport og transport af døde dyr i UNI-Transport.

I 2008 købte de to slagteriselskaber de tre kommercielle driftsenheder under SPF-Danmark, som også er navnet på det fortsættende selskab. I SPF-Danmark A/S er der følgende driftsenheder:

* SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende svin mellem besætningerne.

* Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til slagteri.

* UNI-Transport, som fragter døde dyr og slagteaffald til forarbejdning.

I SPF-Danmark er der ca. 260 medarbejdere, 170 chauffører og 90 funktionærer. Man ejer  ca. 165 specialindrettede lastvogne.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.