Henrik Mortensen_staldbillede_lille
Svinefabrikant Henrik Mortensen er den drivende kraft bag stævningen mod Fødevarestyrelsen.

Landsforeningen Danske Svineproducenter (DS) kræver, at fødevareminister Dan Jørgensen (S) lader hånt om Ombudsmandens afgørelse om offentliggørelse af de hidtil hemmeligholdte lister over fabrikker med MRSA-inficerede svin.

Danske Svineproducenter har 19. juni 2014 sendt en “stævning” til Fødevareministeriet, hvor man truer med en retssag, hvis hemmeligholdelsen brydes. DS hævder, at listerne over de inficerede svinefabrikker har karakter af personoplysninger, til trods for at de udelukkende er baseret på MRSA-prøver på svin.

Anledningen er ombudsmanden Jørgen Steen Sørensen afgørelse af 6. juni 2014, hvori det hedder: ”Oplysninger om, hvilke besætninger der er smittet med MRSA, er såkaldte miljøoplysninger. Det betyder, at der skal særligt tungtvejende grunde til for at nægte aktindsigt. Myndighederne har peget på, at offentliggørelse af oplysningerne vil føre til stigmatisering af besætningsejerne og deres familie og ansatte. Det er et relevant hensyn at inddrage, men jeg mener ikke, at risikoen for stigmatisering er tilstrækkeligt dokumenteret af myndighederne”.

Danske Svineproducenter blæser dog på ombudsmandens grundige redegørelse, der har været undervejs i to år. Foreningen fastholder, at listerne over de smittefarlige svinefabrikker har karakter af personoplysninger. I et brev, som netavisen Effektivt Landbrug.dk har offentliggjort 19. juni, skriver foreningen bl.a. til sine medlemmer:

“Vi har i dag afsendt stævningen mod Fødevarestyrelsen. Vi vil ikke stiltiende finde os i, at de offentliggør personoplysninger. De har endnu ikke offentliggjort listen, men har fremsendt et brev til dem der står på listen, hvori de giver udtryk for, at det vil ske. Fødevarestyrelsen er blevet forsinket i deres forehavende, da nogle af dem som er blevet kontaktet har fulgt vores opfordring og har sendt en indsigelse, hvor de har forlangt at blive hørt som part i sagen, hvilket de har ret til. Landbrug & Fødevarer har også henvendt sig på vegne af tre svineproducenter med samme fordring.”

Erik-Larsen_DanishCrown
Svinefabrikant Erik Larsen hævder, at han aldrig blev orienteret om fundet af MRSA-smitte på hans svinefabrik.

Som resultat af sagsbehandlingen er det kommet frem, at den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer siden 2011 har modtaget de fortrolige smittelister fra Fødevarestyrelsen. Der foreligger intet om, hvad organisationen og dens direktør Søren Gade har anvendt listerne til, men ifølge Berlingske.dk 19. juni 2014 har man undladt at orientere sine egne bestyrelsesmedlemmer om deres smittestatus. Det fremgår, at formanden Erik Larsen for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion er på listen over svinebesætninger, der har fået konstateret MRSA.

Erik Larsen fik i 2011 foretaget fire prøver på sin svinefabrik, og én af dem viste sig at være MRSA-positiv. Men den oplysning er først tre år senere nået frem til svineformanden.

»Det fik jeg besked om i lørdags. Men jeg har aldrig før fået den besked, – så det er meget overraskende,« siger Erik Larsen.

Ifølge Fødevarestyrelsen vil man træffe den endelig afgørelse om at følge ombudsmanden eller ej senest om tre uger.

 

Comments are closed.