George Orwell

Det handler om identitet

Boris Johnson leverer Brexit

Det blev ikke pengepungen, der bestemte udfaldet af valget den 12/12-19, men briternes ide om tilhørsforhold og identitet. Resultatet cementerer beslutningen om udtrædelse af EU, afstemningen i 2016 der ramte EU’s magtelites selvforståelse som en forhammer i panden på et kreatur, lige før pulsåren åbnes af slagterens skarpe kniv.

Det skriver Steen Ole Rasmussen.

Døden er ikke bare livets undergang, men også grundlaget for forandring i den proces som Joseph A. Schumpeter kaldte “kreativ destruktion”.

EU er skabt om en fortælling, der handler om det åbne markeds velsignelser. Men markedet og dets institutioner agerer ikke i overensstemmelse med en højere rationalitet, for hverken markedet i sig selv eller de ledere formår effektivt at inddrage hensynet til klima, natur, miljø og ressourcer. Og hvis institutionerne ikke formår at tage vare på de naturlige livsbetingelser, så kan deres undergang være begyndelsen på noget bedre, led i en slags kreativ destruktion.

Der er mere på spil

De europæiske medier har travlt med at fortæller briterne, hvad det er, der er galt med dem. Men det er ikke kun briternes problemer, der afslører sig i diagnostikken. Det handler lige så meget om diagnostikeren, patologen. Og hvis det ikke er briterne, der er syge, så er det diagnostikken/patologien, der fejler noget. Det handler om EU’s identitet og overlevelse, om de perspektiver der bliver lagt på Brexit ude fra.

Den britiske identitetsfølelse afgjorde valget. Den henhører under det psykisk sociale i patologiens og sociologiens regi. Det er et ekstremt svært tema at behandle.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.