IFU

Big business på bistand for dine skattekroner

Her er rapportens forside – klik her for at læse hele rapporten.

Dansk udviklingsbistand går til Mærsk og Danone igennem Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Det viser en rapport om Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og dens investeringer i store danske virksomheder.

Vores udviklingsbistand kan bruges bedre. IFU er en dansk, statsejet investeringsfond, der investerer i udviklingslande og i såkaldte vækstlande. IFU har både egne investeringer og administrerer en række fonde, som investerer efter samme logik som IFU: De investerer primært i store danske virksomheder med et højt afkast.

Siden 2015 har IFU fået over 900 mio. kr. i udviklingsbistand, og pensionskasser har investeret milliarder i IFU’s fonde. IFU’s erklærede formål er at ”bidrage til bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrage til realiseringen af FN’s Verdensmål.”  Men virkeligheden er dog en anden.

Det er centralt i FN’s Verdensmål at mindske klimabelastningen drastisk og støtte mindre virksomheder og landbrug, men denne rapport viser, at IFU primært støtter store virksomheder, der i mange tilfælde udleder store mængder drivhusgasser.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.