Jordbrugsfond

Køb aktier og giv flere muskler til økologisk fond

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond er stiftet i februar 2017 af Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening.

Økologisk jordbrugsfond vil beskytte grundvandet og styrke indsatsen for klima, natur og miljø. Nu er fondens datterselskab Dansk Økojord A/S på vej med nye aktier.

Aktionærerne mødte talstærkt op til første generalforsamling i Dansk Økojord A/S, der blev afholdt 27. maj. Det var selskabets første ordinære generalforsamling, og ikke færre end 103 af de knap 700 aktionærer mødte op. Det skriver Gustav Bech den 10. juni 2019 på www.jordbrug.dk.

Susanne Herfelt

»Det var ganske overvældende at opleve dels det store fremmøde, dels den entusiasme, spørgelyst og glæde fra vores meget dedikerede aktionærer på vores første generalforsamling«, siger Susanne Herfelt, der er næstformand i Dansk Økojords bestyrelse.

Sammen med ros og anerkendelse af de resultater, der allerede er opnået, giver det »grobund for øget optimisme i forhold til vores vigtige og nødvendige sag«, siger hun.

Har investeret 44 millioner kroner
Dansk Økojord A/S har investeret over 44 mio. kr. i landbrug, og 390 hektar er nu ved at blive lagt om til økologisk drift. Flere investeringer er i støbeskeen, og derfor vil den nuværende aktiekapitalt formentlig være opbrugt i løbet af 2019.

Lars-Christian Brask

»Vores forretningsmodel har vi vist sit potentiale i forhold til interesse og relevans. Jeg er derfor meget tilfreds med, at generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at udvide aktiekapitalen med yderligere 52,7 millioner kroner, så vi kan fortsætte med vores mission og med vores vision. Vi kan således tilbyde køb af aktier fra 1. juni 2019 og nu med nedsat mindstebeløb til 10.000 kroner«, fortæller formand Lars-Christian Brask.

Dansk Økojord A/S udbyder igen aktier i en tegningsperiode på fem år med start 1. juni 2019. Det giver potentiale til at investere for mere end 200 mio. kr. Og det vil gøre, at mere end 1400 hektar står overfor omlægning til økologi med klimahandlingsplaner, natur-og vildtplejeplaner og øget opmærksomhed på drikkevandsbeskyttelse.

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.