Vi har fortjent et bedre landbrug

Regeringen foreslår en række lempelser for landbruget, som både er visionsløse og kortsigtede. Det skriver cand.agro. Poul Erik Pedersen, Middelfart, i en kronik i Fyens Stiftstidende, 21. oktober 2015. Med forfatterens tilladelse bringes den tankevækkende kronik her. Venstre vil fjerne kravet om randzoner, tillade mere […]

Fødevareministeren sylter zinkforurening på ubestemt tid

Står det til regeringen og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) skal landbruget have lov til at sprede 20 procent mere gylle på markerne fra 2017. Det skriver dr.dk den 7. oktober 2015. Denne forøgelse af svineproduktionen fremgår af regeringens vækstplan for landbruget, men den møder […]

En gammel naturhistorie om oldenborren – landbrugets skræk!

Denne artikel er skrevet af biolog og åmand emeritus Bent Lauge Madsen og bringes her med forfatterens tilladelse. ”Oldenborrerne er grove, plebejiske ædere, som grådigt kaster sig over alt grønt, ofte optrædende i masser, der ikke giver Orientens græshoppesværme synderligt efter”. Sådan indleder biologen Vilhelm […]

Hvem ejer forresten Danmark?

Jorden er vigtigere end andre produktionsmidler, og det er på høje tid, at landbrugets betydning og ejerskabet af jord igen bliver genstand for seriøs offentlig og politisk debat. Det mener Ole Færgeman og Ole Kjærulff Davidsen i en kronik i Jyllands-Posten, 3. september 2015. Med […]

Fagligt hovedvidne i landbrugets gødningssag siger fra

Et af de faglige hovedvidner i protestlandmændenes stort anlagte retssag mod den danske stat undsiger nu den helt centrale påstand i Bæredygtigt Landbrugs såkaldte ”gødningssag”. Arm i arm med Landbrug & Fødevarer har Bæredygtigt landbrug kørt en energisk kampagne, hvor man hårdnakket har påstået, at […]

Vandalisme på Sydsjælland

Vi har mange gange beklaget at Danmark mangler en langsigtet og sammenhængende skovpolitik. Det skriver Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening, 18. juni 2015, i en leder i bladet Skoven nr. 6/2015. Læs selv hele lederen: Her er et hårrejsende eksempel på at naturpolitikken […]

Landbruget skal producere mere og svine mindre

Professor Jørgen Eivind Olesen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, gør op med myterne om “sultne planter” og kvælstofligevægt i denne artikel i fagtidsskriftet Teknik & Miljø, der er talerør for de kommunale miljøchefer. Artiklen blev bragt 21. maj 2015. Her er et uddrag: Udfordringerne for […]

Vismænd: Kvoter og afgifter skal bekæmpe landbrugets udslip af kvælstof

DEBAT: En kombination af omsættelige kvoter og en reel afgift er den helt rigtige model til at mindske udledningen af kvælstof til vandmiljøet, lyder det fra de miljøøkonomiske vismænd i et indlæg til Altinget.dk 22. april 2015. Højst overraskende lægger vismændene afstand til hovedkonklusionen i […]

Stær og gråspurv går fortsat tilbage i engelske haver

Antallet af amatørforskere i verdens største videnskabelige borgerundersøgelse voksede igen i år, hvorimod de mange deltagerne kunne påvise, at bestandene af mange fuglearter fortsætter med at falde. Mere end 585.000 mennesker deltog i den britiske havefugleundersøgelse, RSPB Big Garden Bird Watch. Undersøgelsen fandt sted over […]