Dyrk forandringen: Seattles madskov er åben!

Visionen for Seattles madskov er at ændre den måde, vi opfatter vores mad: at modarbejde dårlig ernæring, forebygge madspild, forbedre den almene uddannelse og dyrke frit tilgængelige og bæredygtige madvarer til alle. Madskoven i Seattle endelig blevet en realitet, og heldigvis ikke som et alenestående […]

Alternativ naturplan for Danmark udgivet

Regeringens længe ventede Naturplan Danmark lader fortsat vente på sig, men nu har foreningen Natur & Samfunds formand, biolog Michael Stoltze, tabt tål-modigheden. N&S har 5. august offentliggjort sin egen kompetente plan. Natur og Samfund foreslår, at følgende overordnede mål for Danmarks land natur skal […]

Debat: Tænk dog i løsninger

  Natur- og Landbrugskommissionens formand giver sit bud på, hvorfor det er lykkedes at skabe relativt bred opbakning bag Natur-og Landbrugskom-missionens anbefalinger. “Nemlig at vi har tænkt i synergi og optimering af flere hensyn samtidig”, lyder det i kommissionsformandens svar på Kjeld Hansens kronik i […]

Skattefidus kan give millioner

Landbrugsavisen, der fungerer som medlemsblad for landbrugets organi-sationer, bragte 19. juni en artikel, der anbefalede en fidus til at slippe for at betale skat. Metoden, der ikke er ulovlig, sikrer, at sælgeren kan spare op til flere millioner kroner i skat.

Workshop om mindre belastende landbrug

  Moderne landbrug har en meget stor indflydelse på naturen. Adgangen til billige næringsstoffer, kemikalier og effektive maskiner har dramatisk ændret europæisk landbrug i helt overvejende negativ retning. Overalt ses effekterne med ødelæggende ændringer i naturen, både i og udenfor landbrugets områder. Er der behov […]

Børn fra byen vil være landmænd

Landbrugets fremtid formes af unge fra byerne, hvis man skal tro den landbrugsfinansierede TV-kanal LandTV. Ifølge landbrugsavisen.dk er det typer som Frank fra TV-programmet “Bonderøven” og børn fra byen, der vil være landmænd i dag. Det lover godt for miljøbevidsthed og dyrehensyn i fremtidens landbrug.

Nyt job – Omstillingsagent!

Omstillingsagent er et nyt initiativ søsat af en række personer, som har rødder i økosamfunds- og miljøbevægelserne, og som har et stort kendskab og netværk til, hvad der rør sig på det grønne område i Danmark. Omstillingsagent er forankret i den almennyttige forening Klima & […]

Ingen økonomi i bioenergi

Vattenfall har besluttet at stoppe den underskudsgivende produktion på Køge Biopillefabrik, når de indgåede halmkontrakter udløber i marts. Formanden for Danske Halmleverandører Hans Stougaard kræver, at staten sikrer halmleverandørernes afsætning, da Vattenfall har været en af Sjællands store aftagere af halm, som har sikret mange planteavlere […]