Lone Andersen

Liberalisering har åbnet ladeportene: Udenlandske investorer opkøber dansk landbrugsjord

Dansk jord på danske hænder er ingen selvfølgelighed.

Udenlandske kapitalfonde og rigmænd har på få år opkøbt tusindvis af hektar dansk landbrugsjord. Ingen har holdt øje med, hvor meget dansk landbrugsjord der er blevet opkøbt, og hvem køberne er. Den første opgørelse er netop blevet offentliggjort. Det skriver arbejderen.dk den 29. april 2020

Udenlandske investorer har på få år opkøbt 66.500 hektar landbrugsjord i Danmark. Det svarer til 2,5 procent af det samlede landbrugsareal herhjemme.

Det viser en analyse, som Danmarks Statistik har udarbejdet for Miljø- og Fødevareministeriet.

Udviklingen vækker bekymring hos Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, der opkøber danske landbrug og forpagter jorden ud til unge landmænd, der vil drive gårdene økologisk.

Direktør Kim Qvist, DØJ

– Der er masser af fri kapital derude. De udenlandske investorer har brug for at placere deres kapital sikkert. Jord er sikker havn. Danmark er et sikkert land. Her er politisk stabilitet. Her er ikke social uro og Gule Veste. Her er lav inflation. Derfor kommer udenlandsk kapital til Danmark og opkøber store mængder jord, forklarer direktør for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Kim Qvist til Arbejderen.

Han har selv oplevet at blive overbudt af en kapitalfond og dermed gå glip af landbrugsjord, der kunne være drevet økologisk af en ung dansk landmand.

Ejerne forvalter naturen

Det er ikke ligegyldigt, hvem der ejer landbrugsjorden. Landbruget står med et stort ansvar for at forvalte naturen, mener Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

– Vi står midt i en biodiversitetskrise, en grundvandskrise og en klimakrise. Danmark ligger i top tre i verden over lande, der har mest dyrket landbrugsjord ud af det samlede areal. Næsten to tredjedele af Danmarks areal er landbrug. Landbruget står for cirka 20 procent af den danske CO2-udledning. Landbruget fylder altså rigtig meget i det danske landskab. Det kalder på, at dem, der ejer jorden, sikrer, at den bliver drevet i pagt med naturen, siger Kim Qvist.

I og med at dansk landbrug sidder på cirka to tredjedele af det samlede areal af Danmark, så har landbruget et særligt ansvar, ikke bare for klima og biodiversitet – men også for at sikre drikkevandet, som i Danmark består af grundvand, der bliver hentet direkte op af jorden og sendt ud til borgerne, mener den økologiske landmand.

– Ejerne af Danmarks landbrug spiller en central rolle i at passe på vores allesammens drikkevand, på klimaet og på biodiversiteten. Det er ejerne, der forvalter jorden og naturen. Derfor er de helt afgørende for udviklingen af vores biodiversitet, grundvand og klima, siger Kim Qvist.

Profitmotiv som drivkraft

Læs resten

Er vi ved at sælge Danmark bid for bid?

Det er ikke kun i fattige udviklingslande, at “landgrabbing” finder sted. Også Danmark er sat til salg for investorer og udenlandske spekulanter.

Udenlandske pengemænd har fået øje på dansk landbrugsjord, fremgår det af en artikel i Kristeligt Dagblad, som refereres af agriwatch.dk

Udenlandske pengemænd er helt ubemærkede ved at opkøbe vores land. I modsætning til andre lande, som har restriktioner på udenlandske opkøb, kan investorer nemlig frit erhverve landbrugsland i Danmark. Også udenlandske pensionskasser har opdaget fidusen med at opkøbe danske besiddelser. Det skriver Ella Maria Bisschop-Larsen i en kommentar for gylle.dk.

Ella Maria Bisschop-Larsen er fhv. præsident for Danmarks Naturfredningsforening

Danske landbrug er dermed ved at blive opkøbt af globale investorer, og erhvervets fremtid lægges i hænderne på folk, der ikke nødvendigvis har interesse i en bæredygtig udvikling af vores land.

Ifølge landbrugsmægler Palle Jespersen, der har stået for salg af det seneste af otte landbrug til det globale investeringsvirksomhed Farm Company A/S, ender opkøbene ofte med, at en dansk landmand ansættes til at drive gården. Han forklarer det med at “dansk landbrug står i et generationsskifte, men for unge landmænd er det svært at låne penge, og det åbner jo for udenlandsk kapital”.

Det har han ret ganske ret i. Meget landbrugsjord er netop i disse år klar til generationsskifte, samtidig er landbrugserhvervet tynget af kæmpe gæld, med store finansieringsudfordringer og lav indtjeningsevne. Klart er det også at den konventionelle produktionsform ikke evner at tage de nødvendige hensyn til naturen, drikkevandet og dyrene.

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.