Malkekvæg

Noget af det bedste i verden er at være et landbrugsland – også for køer?

Hør redaktøren udlægge dagens tekst. “Del” gerne denne video med dine venner fra din egen side.

Grove manipulationer præger sommerens reklamekampagne fra L&F. Her kommer den 3. omgang reklamegas fra Axelborg

På offentlige pladser og i de førende dagblade propaganderer Landbrug & Fødevarer for et usandt skønmaleri af forholdene i det danske industrilandbrug. Man skal helt tilbage til Morten Korch-perioden i 1950’erne for at finde en utroværdighed, der er magen til.

Minkavler Martin Merrild fortsætter landbrugets milliondyre kampagne for at vinde danske forbrugeres tillid, men det foregår igen med en bekymrende foragt for fakta. Den seneste plakat (se ovenfor), der har været bragt som helsides annonce i de landsdækkende dagblade, er ingen undtagelse. Den forsynder sig helt bevidst mod sandheden på tre punkter.

Her er den milliondyre annonce fra Landbrug & Fødevarer. Skærmbillede fra Politiken, 12. juli 2020

FOR DET FØRSTE har Merrild og reklamebureauet valgt at anvende en yndig ko af jersey-racen som blikfang og symbol på den danske mælkeindustri. Imidlertid tilhører kun 9 procent af de danske køer denne race, så valget af model er bevidst vildledende. Over halvdelen af de 1,5 mio. danske malkekøer er de sortbrogede af racen Dansk Holsten. Det viser den seneste opgørelse fra det såkaldte videnscenter SEGES, der drives af Landbrug & Fødevarer selv.

FOR DET ANDET er der valgt et stærkt urealistisk billede, der viser køer på græs i en saftig natureng med vildtvoksende græsser og urter. Biotopen ligner til forveksling en af de såkaldte § 3-naturtyper, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven, men som Martin Merrild og Landbrug & Fødevarer fører en aggressiv kampagne for at få ret til at giftsprøjte, gødske og oppløje.

Protestlandmændene i Bæredygtigt Landbrug er gået et skridt videre og har anlagt sag mod staten. En talsmand for BL udtalte 25. juni følgende:  “Et forbud mod at dyrke jord, der i hovedsagen er landbrugsjord og kun helt perifært er natur, er klokkeklar ulovlig ekspropriation. Vi tager denne kamp på vegne af alle danske landmænd – vi vil ikke acceptere, at staten tyvstjæler god landbrugsjord og slet ikke uden fuld erstatning.”

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.