Mogens Dall

Politiet kalder fupregninger og fiktive medarbejdere for ”rod i regnskaberne” og dropper bedrageritiltale

Landboforeningsformand kan ånde lettet op – forsøg på snyd for 1,5 mio. kr. får ingen strafferetslige konsekvenser

Kniber det for virksomheden at leve op til budgettet? Så kan der hentes inspiration til en kreativ løsning hos LandboSyd. Man opfinder et par fiktive medarbejdere, der derefter udskriver fiktive regninger på fiktive tjenesteydelser til dine faste kunder og vupti – indtjeningen forbedres med 1,5 mio. kr.

Selvfølgelig vil der være risiko for, at en medarbejder bliver forarget og blæser i whistleblower-fløjten. Så falder hele fidusen fra hinanden. Men vær ikke bange – du har Syd- og Sønderjyllands Politis ord for, at sådan en smule ”rod i regnskaberne” falder uden for straffelovens bedrageri-paragraf. Hvis du bare tilbagebetaler de fiktive beløb, så sker der ikke yderligere.

Nogenlunde sådan har forløbet været i real life hos den sønderjyske landboforening og rådgivningsvirksomhed LandboSyd. Hvor længe fidusen har været i brug, vides ikke med sikkerhed, da foreningen kun har tjekket fakturaer for 2018 og 2019. Den fejlsøgning resulterede i fund af fiktive fakturaer for 1,5 mio. kr.

Løgn på løgn

Mogens J. Dall var svineproducent, da han blev valgt til formand for LandboSyd for 10 år siden. Siden december 2019 har han dog skiftet arbejdstøjet ud med habitten ved at udleje sine stalde for at hellige sig sine tillidsposter. Dall stillede op til det seneste folketingsvalg i sommeren 2019 for Venstre under sloganet ”Stem en ægte sønderjyde i Folketinget”, men trods 4028 stemmer opnåede han ikke valg. Foto: Pressefoto Venstre.

Fra første færd forsøgte LandboSyd-formanden Mogens J. Dall at skjule, hvad der var foregået i virksomheden. I stedet for at fortælle sandheden stak han omverdenen en urigtig pressemeddelelse, da sagen ikke længere kunne skjules i sommeren 2019.

Ganske vist lød den dramatiske overskrift den 1. juli i landbrugsavisen ”Landbosyd fyrer direktionen”, men selv om adm. direktør Anders Andersen og direktør Jan Fensholt-Hansen måtte gå med øjeblikkelig virkning, så var der intet drama i det. Det påstod Mogens J. Dall i pressemeddelelsen.

Bestyrelsen havde besluttet at igangsætte et nyt strategiarbejde frem mod 2024, så LandboSyd også i fremtiden kan tilbyde konkurrencedygtig og topkvalificeret rådgivning til landbruget. Bestyrelsen havde peget på Mogens Dall som arbejdende bestyrelsesformand i en periode frem til, at en ny direktør kunne udpeges.

“Det her er såre simpelt og udramatisk. Det er bestyrelsens beslutning, som bunder i et ønske om at bevare LandboSyd som en konkurrencestærk og selvstændig forening og virksomhed, også på den lange bane,” sagde Mogens J. Dall om dagens afskedigelser. De kom godt tre måneder efter, at LandboSyd havde meldt ud om et tilsyneladende markant løft i omsætningen og et solidt økonomisk resultat.

Mogens J. Dall takkede da også Anders Andersen og Jan Fensholt-Hansen for indsatsen for LandboSyd: ”De har medvirket til at skabe det moderne LandboSyd bl.a. i forbindelse med flytningen til vores nye domicil ved motorvejen for knap to år siden, og jeg ønsker dem begge god vind i fremtiden.”

Læs resten
fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.