Landboforeningsformand kan ånde lettet op – forsøg på snyd for 1,5 mio. kr. får ingen strafferetslige konsekvenser

Kniber det for virksomheden at leve op til budgettet? Så kan der hentes inspiration til en kreativ løsning hos LandboSyd. Man opfinder et par fiktive medarbejdere, der derefter udskriver fiktive regninger på fiktive tjenesteydelser til dine faste kunder og vupti – indtjeningen forbedres med 1,5 mio. kr.

Selvfølgelig vil der være risiko for, at en medarbejder bliver forarget og blæser i whistleblower-fløjten. Så falder hele fidusen fra hinanden. Men vær ikke bange – du har Syd- og Sønderjyllands Politis ord for, at sådan en smule ”rod i regnskaberne” falder uden for straffelovens bedrageri-paragraf. Hvis du bare tilbagebetaler de fiktive beløb, så sker der ikke yderligere.

Nogenlunde sådan har forløbet været i real life hos den sønderjyske landboforening og rådgivningsvirksomhed LandboSyd. Hvor længe fidusen har været i brug, vides ikke med sikkerhed, da foreningen kun har tjekket fakturaer for 2018 og 2019. Den fejlsøgning resulterede i fund af fiktive fakturaer for 1,5 mio. kr.

Løgn på løgn

Mogens J. Dall var svineproducent, da han blev valgt til formand for LandboSyd for 10 år siden. Siden december 2019 har han dog skiftet arbejdstøjet ud med habitten ved at udleje sine stalde for at hellige sig sine tillidsposter. Dall stillede op til det seneste folketingsvalg i sommeren 2019 for Venstre under sloganet ”Stem en ægte sønderjyde i Folketinget”, men trods 4028 stemmer opnåede han ikke valg. Foto: Pressefoto Venstre.

Fra første færd forsøgte LandboSyd-formanden Mogens J. Dall at skjule, hvad der var foregået i virksomheden. I stedet for at fortælle sandheden stak han omverdenen en urigtig pressemeddelelse, da sagen ikke længere kunne skjules i sommeren 2019.

Ganske vist lød den dramatiske overskrift den 1. juli i landbrugsavisen ”Landbosyd fyrer direktionen”, men selv om adm. direktør Anders Andersen og direktør Jan Fensholt-Hansen måtte gå med øjeblikkelig virkning, så var der intet drama i det. Det påstod Mogens J. Dall i pressemeddelelsen.

Bestyrelsen havde besluttet at igangsætte et nyt strategiarbejde frem mod 2024, så LandboSyd også i fremtiden kan tilbyde konkurrencedygtig og topkvalificeret rådgivning til landbruget. Bestyrelsen havde peget på Mogens Dall som arbejdende bestyrelsesformand i en periode frem til, at en ny direktør kunne udpeges.

“Det her er såre simpelt og udramatisk. Det er bestyrelsens beslutning, som bunder i et ønske om at bevare LandboSyd som en konkurrencestærk og selvstændig forening og virksomhed, også på den lange bane,” sagde Mogens J. Dall om dagens afskedigelser. De kom godt tre måneder efter, at LandboSyd havde meldt ud om et tilsyneladende markant løft i omsætningen og et solidt økonomisk resultat.

Mogens J. Dall takkede da også Anders Andersen og Jan Fensholt-Hansen for indsatsen for LandboSyd: ”De har medvirket til at skabe det moderne LandboSyd bl.a. i forbindelse med flytningen til vores nye domicil ved motorvejen for knap to år siden, og jeg ønsker dem begge god vind i fremtiden.”

Anders Andersen og Jan Fensholt-Hansen sagde i en fællesudtalelse, at de også havde været glade for de mange år hos LandboSyd samt de sidste år i spidsen for selskabet.

Seks dage senere, den 6. juli, forsikrede Mogens J. Dall atter landbrugspressen om, det hverken var ”politiske uoverensstemmelser, økonomiske problemer i foreningen endsige forberedelse til fusion, der var årsag til fyringen” af adm. dir. Anders Andersen og direktør Jan Fensholt-Hansen.

”Vi skal hele tiden se på omkostningsniveauet – også udgiften til ledelse”, sagde Mogens J. Dall. Formålet var udelukkende at ruste foreningen til fremtidens rådgivning og den skærpede kamp om markedet ved at slanke ledelsen, påstod Dall.

Bomben springer

Efter 26 dage med den løgnagtige fortælling gik den dog ikke længere. Internt var der uro, fordi nogen havde lugtet lunten. Efter et anonymt tip fra medarbejdere var bestyrelsen blevet klar over, at de to fiktive medarbejdere stod for at fakturere kunder for ydelser, som der ikke kunne redegøres for, og den viden var begyndt at sprede sig til foreningens faste medlemmer.

LandboSyd måtte tilstå bedrageriforholdet i et brev til samtlige medlemmer af foreningen. Alle LandboSyds kunder uden fast prisaftale var blevet faktureret for to ekstra rådgivningstimer i 2018, indrømmede bestyrelsesformand i LandboSyd Mogens J. Dall.

Når rådgiverne havde indberettet deres samlede timetal per kunde, matchede det ikke budgettet, og så havde man fordelt en eller to fiktive timer ud på alle kunder, der ikke har en fast prisaftale. Sådan forklarede Mogens J. Dall fidusen.

LandboSyd høstede ekstra rådgivningstimer hos landmændene for at få budgettet til at stemme. Da det blev opdaget, røg direktionen, mens bestyrelsesformanden blev siddende. Privatfoto.

De fiktive fakturaer havde kostet direktionen jobbet hos LandboSyd, men ifølge bestyrelsesformanden havde rådgivningsselskabets kunder ikke betalt for luft på dåse. Ifølge Dall handlede de ekstra faktureringer om, at rådgivere i løbet af året havde glemt at fakturere kunder for f.eks. forberedelse af en sag.

“Konsulenten har været på arbejde i den tid, og det er bønderne, der skulle betale for den forberedelse. Det er de bare ikke blevet gjort bekendt med fra start, og man skal ikke bare trylle noget frem. Præmissen har ikke været kendt for hverken kunder eller bestyrelsen,” forklarede Mogens Dall og tilføjede, at det var af hensyn til LandboSyds it-system, at man havde været nødt til at oprette to fiktive medarbejdere – en for svin og en for kvæg – til at fakturere den fiktive rådgivning.

I 2018 var der fordelt to timer på alle kunder uden fast aftale, mens der var fordelt én ekstra time per kunde uden fast aftale i 2019.

“Det er i virkeligheden små beløb pr. kunde – måske 400-800 kr.,” forsvarede Mogens J. Dall sig, ”men det er foregået på en uoplyst måde. Hvis du røver en bank for 200 kr., er det stadig noget, der skal stoppes.”

I alt indbragte manøvren 30 pct. af LandboSyds årsresultat, hvilket svarede til 1,5 mio. kr. Så sammenlagt havde fidusen givet mere end lidt småpenge.

Betaler alle pengene tilbage

Efter yderligere tre ugers betænkningstid besluttede LandboSyd sig for at betale i alt cirka 1,5 mio. kr. tilbage til de landmænd, der var blevet overfaktureret i løbet af de sidste to år. Det skrev landboforeningen på sin hjemmeside den 19. september, hvor formand Mogens Dall udtaler:

”Vi har været igennem alle fakturaer, og vi er helt sikre på, at samtlige ekstra-betalinger er kommet for dagens lys. Derfor vil vi i løbet af få dage sende en kreditnota til de berørte kunder og betragter derefter sagen som afsluttet.

Bestyrelsen i Landbosyd havde ifølge formandens nye udtalelser dog besluttet, at man ikke vil gamble med foreningens troværdighed.

“Det handler om, at vi ikke sætter vores troværdighed på spil. I bestyrelsen er der enighed om, at LandboSyds medlemmer og kunder skal have tillid til, at vi fakturerer korrekt og i overensstemmelse med indgåede aftaler og prisbladet,” udtalte Mogens Dall til LandboSyds hjemmeside, hvorefter han tilføjede:

”Det kan ikke undgås, at tilbagebetalingen vil påvirke LandboSyds økonomiske resultat i 2019. Det er vi forberedt på.”

Trods opfindelsen af fiktive medarbejdere og udstedelsen af fiktive fakturaer for 1,5 mio. kr., mener politiet ikke, at LandboSyd har haft “forsæt” til bedrageri. Pressefoto.

Politianmeldelse for bedrageri

Dermed var sagen tilsyneladende ude af verden, men så smertefrit gik det ikke. Dagen efter meddelelsen om tilbagebetalingen blev ledelsen i LandboSyd meldt til politiet for bedrageri:

”Hermed anmelder undertegnede bestyrelsen for LandboSyd samt to tidligere medarbejdere (fratrådte direktører) for deres ansvar for at LandboSyd over en længere periode har sendt falske fakturaer til deres kunder for et samlet beløb på eller over 1.5 millioner kroner. Bestyrelsen og især dennes formand burde have været vidende om disse forhold, og har derfor pådraget sig strafansvar for ikke at have skredet ind.”

Denne anmeldelse tyggede Syd- og Sønderjyllands politi på i knap fem måneder, før regnskabets time oprandt. I et brev af 31. januar 2020 afviste senioranklager Anemarie Haahr hos Syd og Sønderjyllands Politi at gøre noget:

”Jeg har i dag besluttet ikke at indlede en efterforskning mod Landbo Syd for i tiden forud for den 20. september 2019, at have begået bedrageri. Begrundelsen for min afgørelse er, at politiet kun efterforsker sager, hvor der er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Det mener jeg ikke, at der er i dette tilfælde.

Jeg har især lagt vægt på, at det fremgår af de avisartikler, der er medsendt Deres anmeldelse, at der tydeligvis var ”rod med faktureringer” ved Landbo Syd, hvor der var faktureret timer hos en lang række kunder, med fiktive medarbejdere, for at få budgettet til at gå op.

Tillige fremgår det, at Landbo Syd har gennemgået alle fakturaer, for at være sikker på, at der bringes orden i regnskabet, ligesom det er oplyst, at der er sket tilbagebetaling til de kunder, der har betalt for meget.

Det er således min vurdering, at der ikke har været forsæt til bedrageri, hvilket er et krav for at forholdet er strafbart.”

Redaktionen har i en mail bedt bestyrelsesformand Mogens J. Dall om en kommentar, men han har aldrig besvaret henvendelsen.

Om LandboSyd

LandboSyd har ca. 150 medarbejdere og en årlig omsætning på knap 100 mio. kr. Virksomheden servicerer det professionelle landbrug med rådgivning indenfor økonomi, skat, strategi, planteavl, kvæg- og svineproduktion, HR, jura og miljø. Derudover ejer virksomheden datterselskaberne LandboGruppen Syd, som er en del af en landsdækkende ejendomsmæglerkæde, samt Agrocura, som tilbyder rådgivning inden for finansiering, formue og råvarer. Virksomheden har et sæt etiske regler for omgang med sine kunder.

Her kan du læse politianklagerens frikendelse af LandboSyd.

Kommentarer

  1. Leif Bloss Carstensen

    Typisk for “Venstre”

  2. Pingback: Sprøjtegifte fra landbruget har aldrig lukket en eneste drikkevandsboring, påstår landbrugsaktivister | Gylle.dk

Skriv en kommentar