MRSA

MRSA-smitten flyder frit mellem EU-landene

Landbrugets topfolk og deres politiske  lobbyister gør intet for at stoppe den danske eksport af MRSA-inficerede svin.

Gammelt EU-direktiv beskytter den danske svineindustri mod obligatorisk MRSA-test

Danske svineproducenter kan takke et 53 år gammelt EU-direktiv for retten til uhindret at eksportere op mod 13 millioner MRSACC398-inficerede svin til stort set samtlige EU-lande. Til trods for at alle eksperter peger på rene handelsveje, hvis MRSA-epidemien skal begrænses, behøver svineindustrien ikke at frygte krav om obligatorisk MRSA-screening før eksport. Med et EU-direktiv i ryggen kan de bare nægte at teste svinene før eksport. Modtagerlandene kan heller ikke afvise at modtage de inficerede svin. Læs resten

Mørketal gør den officielle MRSACC398-statistik ubrugelig

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) betragter den officielle MRSACC398-statistik som retvisende og kalder på den baggrund MRSA-indsatsen for en succes. Foto: SUM/Flemming Leitorp.

Landbrug og Fødevarer hævdede i sommeren 2016, at nu var “MRSA-kurven knækket” og henviste til et fald i antal registrerede CC398-smittebærere fra 1280 i 2014 til 1173 i 2015.

Påstanden var usand.

Landbrugsavisen er på vildspor, når det gælder MRSACC398-epidemien.

DR Nyheder hævdede i januar 2017, at nu stiger antallet af MRSACC398-smittede atter og henviste til en stigning i antal registrede smittebærere fra 1173 i 2015 til foreløbig 1256 i 2016.

Denne påstand er heller ikke korrekt.

Statens Serum Institut, der fører MRSA-statistikken, påstår igen og igen, at der kun er seks patienter, der er døde på grund af MRSACC398 siden 2006.

Det er næppe heller korrekt. Læs resten

MRSA-kurven stiger atter – nu mindst 5000 nysmittede siden 2006

I sommeren 2016 slog Landbrug og Fødevarers avis nyheden om den knækkede MRSA-kurve op med store typer. Den var forkert.

”MRSA-kurven er knækket”. Sådan skrev landbrugsavisen i juni 2016, fordi antallet af nysmittede danskere med MRSA CC398 for første gang nogensinde faldt fra 2014 til 2015.

Nu viser nye tal fra Statens Serum Institut, at antallet igen er svagt stigende. I 2015 blev den antibiotikaresistente stafylokokbakterie MRSA CC398 fundet hos 1.173 danskere. Foreløbige tal fra Statens Serum Institut viser, at bakterien i 2016 blev fundet hos 1.256 nysmittede danskere – altså hos 83 flere.

Det skriver DR Nyheder, 13. januar 2017.

Fagchef Anders Rhod Larsen, SSI.

Og tallet for registrerede tilfælde i 2016 vil stige yderligere, lyder det fra Statens Serum Institut.

-Vi er ikke færdige med at gøre tallet op, og der vil helt sikkert komme flere. Vi kan godt nå op på samme antal som i rekordåret 2014, hvor bakterien blev fundet hos 1.280 danskere. Dermed vil der være tale om en stagnering i forhold til 2014, siger fagchef Anders Rhod Larsen, Statens Serum Institut, der har ansvaret for statistikken.

Læs resten

Lægerne kritiserer Lunde Larsen for sløseri med livsvigtige antibiotika

Gult Kort-ordningen genåbner svineindustriens muligheder for at bruge livsvigtig human antibiotika i produktionen trods kraftige protester fra lægeverdenen.

“Vi finder det stærkt beklageligt, at ministeriet har imødekommet fødevareproducenternes og medicinalindustriens pres.”

Med denne indledning retter lægeverdenen i et åbent brev 22. december en usædvanlig skarp kritik af Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens omgang med flere livsvigtige antibiotika for mennesker. Lunde Larsen har genåbnet døren for anvendelse af resistensskabende antibiotika i svineindustrien, hvor de ikke har været anvendt i flere år. Kun dyrlæger har deltaget i godkendelsen, mens lægeverdenen blev udelukket. Ministeren fejer kritikken af bordet og kalder den for en “misforståelse”.

Læs det åbne brev fra Ugeskriftet for Læger her:

Læs resten

MRSA-kurven er ikke knækket

Statistikken fra Statens Serum Institut viser med al tydelighed, at der ikke er gjort noget effektivt for at nedbringe antallet af nysmittede danskere med MRSACC398.

Antallet af nysmittede med svine-MRSA stiger atter, trods alle forsikringer fra landbrugslobbyisterne og svineindustrien om erhvervets store indsats for at skåne befolkningen. Pr. 16. december 2016 havde Statens Serum Institut modtaget 1186 indberetninger om nysmittede personer mod 1173 nysmittede i hele 2015.Tallet forventes at stige yderligere frem mod årsskiftet.

Særskilt foruroligende er tallet for spædbørn (< 1år) med 46 smittede i år mod 35 smittede sidste år. Også i den anden gruppe af sårbare patienter i alderen 65 – 84 er der en foruroligende vækst fra 60 smittede i 2015 til hele 87 smittede i år.

Læs resten

I Norge tager man MRSA-epidemien alvorligt. Foto: Mattilsynet.

Spørgsmålet er ikke, om vi kan lære noget af de norske erfaringer med sanering af MRSA, men hvad vi kan lære.

Sådan begyndte dyrlæge Øystein Angen, Statens Serum Institut, sit foredrag om Norges MRSA-saneringsprogram på Dyrlægernes Dag i oktober 2016. Indledningen var en velanbragt stikpille til de dyrlæger og landbrugslobbyister, der sjældent forsømmer en lejlighed til at tale nedsættende om det norske MRSACC398-program.

Øystein Angen, SSI.

Øystein Angen var sektionsleder i Sektion for Bakteriologi på det norske veterinærinstitut i årene 2013-2015, hvor MRSA-saneringsprogrammet blev sat i gang. I dag forsker han på det danske Statens Serum Institut.

Læs resten

58 døde i Norge på grund af MRSA och ESBL

MRSA_petriskaal

Resistente bakterier har krævet flere end 58 menneskeliv i Norge. Det er forekomsten af antibiotikaresistente bakterier af typen MRSA og ESBL som er øget hvert år i de seneste ti år, som ligger bag dødsfaldene. Det skriver avisen Nationen 29. november 2016.

Læs resten

Hvornår fremlægges der ærlige data om landbruget?

Svin_Mattililsynet

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

DANMAP programmet, der finansieres af Sundheds-, Miljø og Fødevare-, og Uddannelses ministerierne, udsendte 15. november 2016 en 142 sider lang rapport DANMAP 2015, der beskriver forbruget af antimikrobielle stoffer og antimikrobiel resistens hos husdyr, i fødevarer og hos mennesker. Rapporten blev præsenteret på et velbesøgt møde på DTU’s Fødevareinstitut, med over 100 deltagere den 15. november 2016.

Søren Wium-Andersen portrært 121 Kb

Søren Wium-Andersen.

Rapporten anfører, at de oplysninger, der behandles i rapporten, bygger på tal, der er blevet indhentet fra VetStat, men at DTU’s Fødevareinstitut ikke har foretaget en validering af de udtrukne data (se side 31)! Det er for mig uforståeligt, at dette er tilfældet, for det betyder, at rapportens konklusioner kan hvile på et ikke retvisende grundlag.

Zinkforbruget står hen i det uvisse

Ikke blot er de anvendte værdier ikke validerede. Der mangler reelle oplysninger.

Læs resten

Breaking news! Bornholms Landbrug vil skåne skolebørn for MRSA-besøg

skaermbillede-2016-11-21-14-00-24

Efter længere tids debat på Bornholm om det forsvarlige i at slippe skolebørn i alle aldre ind på svinefabrikker, der kan være smittefarlige med MRSACC398, har Bornholms Landbrug (BL) besluttet at skåne øens børn for den åbenlyse risiko. Det fremgår af en pressemeddelelse fra BL, 21. november 2016:

“Bornholms Landbrug er blevet kritiseret for, at der i aftalen med Hans Rømer Skolen er inkluderet skoleklassers besøg i bornholmske svinestalde

Bornholms Landbrug vælger at annullere skolebørns planlagte besøg i bornholmske svinestalde. Vi ønsker ikke at mistænkeliggøre landbrugserhvervet på Bornholm eller at gøre erhvervet til genstand for en uberettiget kritik.

Vi vil i stedet forsøge at arbejde konstruktivt med Bornholms Folkeskole, herunder Hans Rømer Skolen, for at finde mulige måder at koble erhvervet med undervisningen inden for de rammer, den nye skolereform giver.  

I den verserende debat i Bornholms Tidende om MRSA er der skabt en unødig frygt. Elementer af debatten har været disproportionale og unuancerede, og kilderne har været ensidige.

Vi vil igen fremhæve, at landbruget er opmærksom på og bekymrer sig om problematikken og tager de forholdsregler, Statens Serum Institut foreskriver. 

Bornholms Landbrug skal over for eget erhverv være de første til at beklage, at I landmænd har været taget til indtægt i denne debat.

Bornholms Landbrug vil snarest arrangere et åbent møde med information om husdyr-MRSA.”

Griseholdets glæder

skaermbillede-2016-11-07-16-57-40

Så mange børn i alderen 5-14 børn er rapporteret nysmittede med MRSACC398 siden 2007.

Af Morten Riis (Ø), medlem af Børne- og Skoleudvalget, Bornholms regionskommune

I fredagens avis (Bornholms Tidende, 4. november 2016) kan man læse, hvordan spidserne fra Bornholms Landbrug alle mener, at ”Elever trygt kan besøge en grisestald”. Spørgsmålet består så bare i at finde ud af hvilken én?

mortenriis

Morten Riis.

Tidligere på ugen kom det i de landsdækkende medier frem, at Fødevarestyrelsens veterinærdirektør havde slettet centrale dele af styrelsens anbefaling, og at Folketinget således aldrig har modtaget DTUs anbefaling vedrørende de antibiotika-resistente bakterier. Og det er desværre ikke det eneste eksempel i sagen om MRSA, hvor de forskellige styrelsers motivgrundlag forplumrer sig – til hvis fordel om man må spørge? Ikke til befolkningens!

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.