Ligger der dunkle motiver bag MRSA-forskningsartikel fra Statens Serum Institut?

En ny dansk undersøgelse dokumenterer en klar sammenhæng mellem MRSA-smittede folks bopæl og svinefarme, uanset om patienterne har kontakt til svin eller andre husdyr. Alligevel påstår forskerne, at den særlige MRSACC398-smitte ikke sker gennem ventilationsluft eller gylle, men kun fra person til person. Den vurdering […]

Risikoen for at få en CC398 infektion er 30 gange større ude på landet

Cand.stat. Klaus Flemløse skriver 26. februar 2018: Det kan være svært at sige helt præcis, hvor mange, der er eksponerede for en CC398 infektion, men i en kronik i Jyllands-Posten vedrørende svineproduktionen i Danmark har Karen Hækkerup oplyst, at der er flere end 33.000 personer […]

Fødevarestyrelsen: MRSA-smitten er talt op til at være en ny pest

Blot to måneder efter indgåelsen af veterinærforliget ændrer Fødevarestyrelsen radikalt sin politiske holdning til sundhedstruslen fra de resistente bakterier i landbruget. MRSA-epidemien er alligevel ikke noget større problem og i øvrigt stærkt overdrevet. Veterinærforliget, der blev vedtaget 13. december 2017 af et enigt folketing, kom […]

Kampen mod MRSA i landbruget nytter – i Norge!

I 2017 udtog den norske fødevaresikkerhedsautoritet, Mattilsynet, prøver af 826 grise i Norge. Ingen af ​​prøverne var positive for den variant af MRSA, man har kæmpet for at holde væk fra norske grise i flere år. – Det er meget glædeligt og viser, at kampen […]

Statens Serum Institut knækker MRSA-kurven ved at skamride fakta

Vi har modtaget denne analyse fra cand.stat Klaus Flemløse: Antal personer inficeret med MRSACC398-stafylokokker må forventes at blive reduceret fremover, som følge af færre beskæftigede i svineindustrien, færre svin og den måde Statens Serum Institut (SSI) registrerer antallet af inficerede på. Med SSI’s metode vil […]

Breaking News: Statens Serum Institut fjerner fejlagtig pressemeddelelse

Ledelsen hos Statens Serum Institut har nu taget hånd om de fejlagtige påstande, som fagchef Anders Rhod Larsen fremsatte 7. februar 2018 i en pressemeddelelse. Fagchefen anklagede i barske vendinger Ingeniøren.dk og gylle.dk for at fordreje og mistolke resultaterne i en kontroversiel videnskabelig MRSA-artikel, som […]

SSI tager afstand fra sine egne forskeres MRSA-rapport

I en opsigtsvækkende anonym pressemeddelelse 7. februar 2018 dementerer Statens Serum Institut den ovenstående konklusion, som stammer fra en undersøgelse foretaget af instituttets forskere. De har set på MRSACC398-patienters geografiske fordeling og bopæl i forhold til landets mange svinefabrikker. Det forholder sig stik modsat, hævdes […]

Svinefabrikkerne truer sundheden i dit lokalsamfund

Både svinemedarbejdere og lokalbefolkning udsættes for en sundhedstrussel fra svinefabrikkerne, og jo nærmere du bor ved en svinefabrik, desto større er din risiko for at blive ramt af MRSA-infektioner Luften I de danske svinefabrikker er nu så stærkt forurenet med MRSACC398-stafylokokker, at den udgør en […]