Om ejerskab af landbrugsjorden

For et samfund uden rente og økonomisk spekulation Professor emeritus Ole Færgeman skriver 18. juli 2019: Siden århundredeskiftet har ejerskab af den danske landbrugsjord undergået væsentlige ændringer, som er sket stort set uden at være genstand for offentlighedens eller mediernes interesse eller alvorlige politiske diskussioner. […]