MRSA _ CC398 stiger vildt
Antallet af kliniske MRSACC398-infektioner (den gule kurve) har udvist en epidemisk vækst i de seneste år.

Antallet af nye tilfælde af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) fortsatte med at stige i 2014. Der blev registreret 2.965 tilfælde mod 2.092 i 2013, en stigning på 42 %. Det oplyser Statens Serum Institut i sit seneste nyhedsbrev.

MRSA CC398 steg som anført markant fra 643 tilfælde i 2013 til 1.276 tilfælde i 2014. Nitten procent havde klinisk infektion på diagnosetidspunktet (24 % i 2013), og 89 % af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til svin eller hos disse personers husstandsmedlemmer.

Der blev i 2014 konstateret otte tilfælde af bakteriæmi (blodforgiftning) med MRSA CC398, hvoraf to tilfælde døde indenfor 30 dage. I begge tilfælde var der ingen påviselig kontakt til svin.

MRSA_klassifikationFormodede smitteforhold blev klassificeret på baggrund af epidemiologiske og mikrobiologiske oplysninger, tabel 1. Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark, mens udlandssmitte var oplyst for 411 tilfælde (14 %) mod 358 i 2013 (17 %). Antallet af hospitalserhvervede tilfælde steg til 95 mod 52 i 2013, men udgør fortsat kun en mindre del af det samlede antal tilfælde (3 %).

Antallet af MRSA af typen CC398, der er tæt knyttet til svinekontakt, steg markant fra 643 tilfælde i 2013 til 1.276 tilfælde i 2014 og udgjorde 43 % af det samlede antal tilfælde. Samfundserhvervet MRSA, dvs. hos personer uden kendt kontakt til svin, hospitaler eller plejehjem, udgjorde 946 tilfælde i 2014 mod 821 i 2013. For 478 af disse (51 %) var der kendt eksponering til en person med MRSA, hyppigst et medlem af husstanden (92 %).

For tilfælde erhvervet på sygehus var medianalderen 33 år (spændvidde 0-88) og for samfundserhvervede tilfælde 30 år (0-95). Medianalderen for CC398 var 31 år (spændvidde 0-98 år).

Infektioner
I 1.115 (38 %) tilfælde var klinisk infektion årsagen til prøvetagning. I 56 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, svarende til 2,9 % af samtlige S. aureus-bakteriæmier, hvilket er en markant stigning i forhold til de seneste år, men stadig lavt sammenlignet med andre europæiske lande.

MRSA_resistensfrekvensDer var fortsat få hospitalserhvervede infektioner (49, 38 patienter samt 11 sygehuspersonale), mens antallet af samfundserhvervede infektioner steg en smule i forhold til sidste år (401 i 2013, 456 i 2014), figur 2. For 86 tilfælde af samfundserhvervet klinisk infektion var der kendt eksponering til MRSA, tabel 1.

Antallet af kliniske infektioner erhvervet i samfundet, men med kontakt til sygehus eller plejesektor inden for de sidste 12 måneder, steg til 140 i 2014 mod 114 i 2013, figur 2.

Der blev identificeret i alt 21 udbrud omfattende 107 MRSA-tilfælde. De to største udbrud sås i Region Hovedstaden og omfattede begge 15 tilfælde. Tre udbrud startede på neonatalafdelinger.
De hyppigst disponerende faktorer til MRSA var sår (388), kroniske hudlidelser (88) og fremmedlegemer, fx dræn, urinvejs- eller IV-katetre (64).

MRSA2014De 2.965 isolater tilhørte 291 forskellige spa-typer, der var grupperet i 26 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De to største, CC398 (N=1.276) og CC5 (N=311), udgjorde henholdsvis 43 % og 10 % af isolaterne og bestod af henholdsvis 37 og 32 forskellige spa-typer. De ti hyppigste spa-typer udgjorde 67 % af isolaterne. Heraf var t034 (N=990; CC398) og t002 (N=181; CC5) de to hyppigste.

Resistens er opgjort særskilt for CC398 og øvrige MRSA, fordi CC398 altid er tetracyklin- og ofte (> 90 %) clindamycin-resistente, mens de generelt har lavere forekomst af resistens overfor fusidinsyre og kanamycin end øvrige klonale komplekser (tabel 2).

Visited 1 times, 1 visit(s) today