Tre medlemmer af Folketinget har stillet forslag om at droppe al den miljø- og naturfis og hasteflytte administrationen af de danske vandløb fra Miljøstyrelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Læs her hvad de tre Henrik Dahl (LA), Ole Birk Olesen (LA) og Alex Vanopslagh (LA) foreslår:

“De seneste måneders massive mængder regn giver store problemer med åer, der løber over deres bredder, diger, der er på bristepunktet, og oversvømmede marker, haver og huse.

MF Henrik Dahl

Der er partier, som mener, at det er klimaforandringerne, der er skyld i de aktuelle oversvømmelser, og det gør unægtelig problemet mere langsigtet, men der er faktisk noget, vi kan gøre for at løse problemet allerede i dag.

Når man beskæftiger sig med vedligeholdelse af vandløb, er der to hensyn, der skal varetages og vægtes. Det ene er miljøhensynet, som bl.a. skal sikre et rigt dyre- og planteliv. Det andet er hensynet til vandløbenes funktion som afvandingskanaler.

MF Ole Birk

Sådan som reglerne administreres i dag, er det tydeligt, at balancen mellem de to hensyn er tippet til fordel for miljøhensynet. Det får nogle ganske alvorlige konsekvenser, som vi bl.a. ser ved de store oversvømmelser i store dele af Danmark, særlig i den sydlige del af landet. Det er ganske forståeligt, at balancen er tippet til fordel for miljøhensynet, når ansvaret ligger hos Miljøstyrelsen, men det er uhensigtsmæssigt, da alt for mange vandløb er så tilgroede, at vandet ophober sig på markerne og i åerne med alvorlige omkostninger til følge.

Derfor foreslås det at flytte administrationen af reglerne for vedligeholdelse af vandløbene fra Miljøstyrelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i højere grad vil kunne administrere reglerne, så der sikres en mere hensigtsmæssig balance mellem miljøhensyn og hensynet til at sikre vandløbenes afvandingskapacitet.”

Forslagsstillerne mener, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i højere grad vil kunne få vandet til at løbe hurtigere i vandløbene end Miljøstyrelsen. Privatfoto


Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. De herrer har jo aldrig været kendt for at vide nogetsomhelst om hvad de udtaler sig om.

    • Michael Martin Jensen

      Læren om hydraulik er et af de ældste videnskabsområder der findes på vores klode, – allerede for 4 000 år siden var der både love og regler og videnskabelig evidens som menneskeheden så rettede sig efter.
      Det vil nogen uvidende politikere, – som minsandten har haft afgørende indflydelse på vore land, – nu ændre på, – deres uvidenhed er monumental, – står den i omvendt forhold til deres evner ? Vi kan jo ikke forpligte dem udover dem .

Skriv en kommentar