VardeNaturFup
Barske ord om den ellers så naturbegejstrede kommune.

Varde kommune har i efteråret 2014 besluttet at markedsføre sig ved hjælp af Vestjyllands unikke natur, der bl.a. omfatter Blåvandshuk-området, Eventyrets Land og Filsø, men 20. december 2014 afslørede avisen JydskeVestkysten, at kommunen ser stort på beskyttelsen af selvsamme natur. I følge avisen er der konstateret i alt 441 mulige overtrædelser af naturbeskyttelses lovens paragraf 3 i den landbrugstunge kommune, primært ved ulovlige opdyrkninger til landbrugsformål.

Varde_Oppløjning
Især oppløjning af de sidste uberørte enge til gyllejord er et stort problem i Varde Kommune, hvor 290 hektar ulovlig opdyrkning ud af 441 hektar gik ud over enge.

Et er altså de fine ord i den kommunale markedsføringsvision, noget andet virkeligheden, og der er den totalt Venstre-dominerede kommunalbestyrelse berygtet for sine bølleagtige metoder og mildest talt besynderlige forhold til sandheden.

Venstre-borgmester Erik Buhl Nielsen er den førende eksponent for den sproglige vellyd, der bruges til at camouflere de mindre pæne forhold i kommunen. Som mangeårig landmand er han fuldt fortrolig med erhvervets negative holdning til naturbeskyttelsen, men det afspejler sig hverken i forvaltningen eller i markedsføringsstrategien:

– Med ”I ét med naturen” som omdrejningspunktet for vores fremtid, er byrådet og jeg overbeviste om, at vi går en fremtid i møde, hvor kernen af Varde anvendes både som fundament og som udviklingspotentiale, sagde Erik Buhl Nielsen ved lanceringen af visionen.

Erik Buhl
Venstre har absolut flertal i Varde kommunalbestyrelse, men borgmester Erik Buhl Nielsen har åbenlyse vanskeligheder med at forvalte magten på redelig vis.

Kommunens fremtid skal angiveligt bygges på ”det unikke bånd til naturen tilsat et skarpt fokus på en fortsat udvikling af den måde, man anvender naturen på”, og Buhl Nielsen fortsatte:

– En af de nye idéer er et større fokus på den såkaldte bionik, som handler om at anvende naturens egenskaber i produktudvikling, en anden idé er mere jordnære, fælles koloni- og nyttehaver og en tredje en årligt tilbagevendende international natursommerlejr for spejdere. Idéerne spænder vidt, og det har været særdeles positivt at opleve, hvordan borgere, erhverv, udviklingsråd, byrådet og jeg igennem processen har fået øjnene op for flere og flere af de mange muligheder og potentialer, som Varde Kommune indeholder.

Borgmester Buhl Nielsens visionsoplæg slutter med denne ambitiøse påstand: ”I 2030 er vi kendt for at demonstrere, hvordan et moderne, aktivt liv med og i naturen giver livskvalitet. Varde Kommune – i ét med naturen.”

Foreløbig vil der gå et par år med sagsbehandling af de mange § 3-overtrædelser, der omfatter samlet ikke mindre end 421 hektar. JydskeVestkysten vurderer, at det vil koste 4-6 mio. kr. at lade et eksternt firma håndtere de mange sager.

En udtalelse til avisen fra formanden for teknik og miljø Preben Friis Hauge (V) antyder dog, at sagsbehandlingen måske vil blive speedet op på typisk Venstre-maner: ”En ting er ulovlighederne en anden ting er at få det lovliggjort.(…) Jeg synes, det er forkert at opdyrke §3-områder, men der er også tilfælde, hvor vi er ude i nørderi”.

Visited 1 times, 1 visit(s) today