Verdens værste vækst afskrækker frivillige

Japansk pileurt står som en massiv mur mange steder i Nordsjælland.

Af Allan Høxbroe

Danmark har fået sin første Pileurt-Bande af frivillige, som skal hjælpe stat og kommune i deres pengenød over for de ekstremt aggressive planter japansk pileurt og kæmpe pileurt.

– Japansk pileurt er på verdensplan den værste invasive art nogensinde, også værre i Danmark end både rynket rose og bjørneklo, sagde Naturstyrelsen ved det velbesøgte startmøde 12. september for Pileurt-banden Helsingør.

Bjørneklo er nem, pileurt nærmest umulig at udrydde, men styrelsen må efterleve rammer, som dikteres oppefra og som prioriterer rosen og bjørnekloen – ligesom der kun er lovgivet om bjørnekloen, fik vi at vide.

Firmaet Care4Nature gav de fremmødte et skoleridt i bekæmpelse, inklusive tal for Danmarks årlige omkostninger på de store pileurter: 80 mio. kr. på bekæmpelse, 72 mio. kr. på kontrol og 8 mio kr. på skader. Til sammenligningen er udgiften i Storbritannien, som er foran os i udvikling, 10 milliarder kroner årligt.

I UK har man pileurter, der vokser helt ind i folks stuer som reaktion på bekæmpelse udendørs. Hele landsbyer bliver undermineret og ubeboelige. Der betales kæmpe erstatninger, når planten spreder sig til naboer, og retssager stadfæster, at det skal ske. Ejendomme med pileurt må ikke sælges, om så beboerne står midt i skilsmisse, og resultatet er astronomiske regninger på bekæmpelse og opgravninger, der nu brødføder en hel industri, fortalte Care4Nature.

Vi fik også forklaret, at briternes udvikling mod ekstra højpotente og villigt frøkastende hybrid-pileurter kan være om hjørnet her, fordi pollen fra kæmpe-pileurter befrugter de rent hunlige bestande af japansk pileurt, så enkelte af dem bliver i stand til at sætte frø og krydse tilbage med forældrearterne til langt mere fertilt afkom.

Hybrider er stærkt overset i øjeblikket i Danmark, men vil reelt ofte være alt, der ikke som japan-pileurter har blade af håndstørrelse, og ikke som kæmpe-pileurter blade af A4-størrelse, sagde Care4Nature. Andre kigger ved hjælp af en rigtig god lup efter lidt mikrohår på kun ½ millimeters længde på bladundersidernes ribber, for at være mere sikre.

Statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen gik på talerstolen for at foklare, at der ingen penge er til at bekæmpe japansk pileurt. Foto: Allan Høxbroe.

Hverken Naturstyrelsen eller Helsingør Kommune har selvfølgelig rigtig penge til en systematisk indsats, forklarede de. Dog vil der med frivilliges indsats typisk følge flere. Det var heller ikke umuligt, at Helsingør Kommunens nye satsning på biodiversitet i stedet for bevidstløs plæneklipning alle vegne, vil frigøre midler. Dog ikke hvis man ligefrem skulle ud at fremme vilde blomster i stedet, fik vi at vide af Nordsjælland Park og Vej.

Begge myndigheder var særdeles positive over for hjælp fra frivillige og ville tilbyde alt fra grej og arbejdshandsker til kurser og møder med gratis kaffe.

Der var ca. 40 fremmødte, men kun 13 blev registreret som muligt aktive bekæmpere og de fleste med store forbehold. Selv folk, som havde givet forhåndstilsagn, undlod desværre at melde sig efter den afskrækkende beskrivelse af planten og opgaven. – Det er jo nærmest som dengang med bogen ”Da Trifitterne kom“, sagde Haveselskabets nordsjællandske formand.

Japansk pileurt dominerer efterhånden Julebæk Strand.

Pileurt-banden har nu registreret langt over 100 bestande af store pileurter i Helsingør Kommune med GPS og alle data, og overrakte en USB-nøgle med oplysningerne til både Naturstyrelsen og Kommunen. Det skete med ønsket om at få planlægning og prioritering i gang – nu hvor nye forsøg i Århus har vist, at effektiv bekæmpelse skulle være mulig, omend årelang og perfektionskrævende.

Der var ved mødet store enighed om, at bekæmpelse er spildt på forhånd, hvis fuld udryddelse af en bestand – eller stabile frivillige – ikke kan forventes, ligesom arbejdet nemt kan sprede stumper af pileurt-rødder, som spirer fra de mindste stykker. Det MÅ bare ikke ske, sagde Naturstyrelsen, som derfor selv har holdt tilbage med bekæmpelse, forklarede man.

Rigtig god arbejdslyst alle 13 frivillige.

Kontakt Pileurtbanden Helsingør:
Leif Øgaard 28154668
Allan Høxbroe 42400205

Læs om problemerne med japansk pileurt her.

Comments

comments

En kommentar til Verdens værste vækst afskrækker frivillige

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.