Den japanske pileurt breder sig, men nu tages kampen op….

Billede af den japanske pileurt ved Julebæk Strand. Bemærk, at redningsskiltet er delvist skjult både fra landsiden og vandsiden! Efterfølgende er en del blevet fældet af Naturstyrelsen så skiltet kan ses igen. Foto Klaus Flemløse. Den japanske pileurt er i de fleste tilfælde under 3 meter høj, medens Kæmpe pileurt kan blive over 4 meter høj.

En kreds af borgere i Helsingør Kommune har fået nok af de indtil tre meter høje japanske pileurter, som spreder sig aggressivt gennem kommunens landskaber, haver, huse, fundamenter, asfalt, kloakker, jernbaner, veje og drænsystemer.

Derfor indbyder Pileurt-banden Helsingør sammen med Haveselskabet Nordsjælland til et startmøde, onsdag den 12. september kl. 19 på kulturhuset ”Bølgen” i Ålsgårde, Helsingør Kommune.

Den japanske pileurt breder sig voldsomt i Danmark, som det fremgår af følgende Danmarkskort. Udbredelse af japansk pileurt ifølge Danmarks Fugle og Natur.

Det er især områder omkring København, Helsingør, Sydvestsjælland og Sydøstjylland, der er ramt.

Kystlandskabet har ændret sig eksempelvis ved kysten omkring Julebæk Stand ved Helsingør som følge af japansk pileurt. Det går også ud over de historiske steder som f.eks. Hammermøllen, Hellebæk ved Helsingør. Se billedet sidst i artiklen.

Den japanske pileurt udgør også en risiko for trafikken. Her er et eksempel på et gadehjørne ved Rahbeksvej i Helsingør, hvor den japanske pileurt blev klippet ned den 24. juni 2018, og hvorledes den ser ud den 28. august 2018.

24. juni 2018. Foto: Leif Øgaard.

28. august 2018. Foto: Allan Høxbroe.

Hvis disse eksempler ikke er tilstrækkelige til tage sagen alvorligt, kan man trække på de engelske erfaringer med den japanske pileurt. I UK har den japanske pileurt i perioden 1940-2016 spredt sig over det meste af landet med store økonomiske omkostninger til følge.

Udbredelse af den japanske pileurt i 10×10 km felter i Storbritannien 1940 -2016. Se også The Japanese Knot Weed Company.

I UK og Wales har man vurderet de årlige omkostninger til at bekæmpe japansk pileurt til 165,6 mio. GBP og 8,8 mio. GBP henholdsvis. Til en total udryddelse er der skønnet en udgift på 1,5 milliarder GBP.

Nordsjælland hårdt ramt

Udbredelse af japansk pileurt i Helsingør Kommune fremgår af følgende kort:

Kort over alle bevoksninger med japansk pileurt i Helsingør Kommune. Det samlede areal med planten er skønnet at være ca. 8000 m2.

Naturstyrelsen har angivet en pris for opgravning af 250 kr. pr m2. Den samlede skønnede udgift til at bekæmpe de eksisterende bevoksninger af japansk pileurt i Helsingør Kommune skulle dermed blive ca. 2 mio.kr. Disse udgifter skal så deles mellem private lodsejere, Helsingør Kommune, Naturstyrelsen og Vejdirektoratet.   Imidlertid ligger udgifterne baseret på de senest erfaringer fra UK i nogen tilfælde langt højere og derfor kan udgiften ende med være langt større end de 2 mio.kr som anført.

Nu har en kreds af borgere i Helsingør fået nok af de indtil tre meter høje japanske pileurter, som spreder sig aggressivt gennem kommunens landskaber, haver, huse, fundamenter, asfalt, kloakker, jernbaner, veje og drænsystemer.

Den japanske pileurt ved Hammermøllen, Hellebæk ved Helsingør. Foto Allan Høxbroe.

Derfor indbyder Pileurt-banden Helsingør sammen med Haveselskabet Nordsjælland til et startmøde onsdag den 12. september kl. 19 på kulturhuset ”Bølgen” i Ålsgårde, Helsingør Kommune. Også Helsingør Kommune og Naturstyrelsen vil deltage med oplæg – og har på forhånd lovet gruppen opbakning.

De voldsomme pileurter bliver en større modstander end bjørneklo, siger Naturstyrelsen. Og der er nu over 100 ondartede bevoksninger af dem i kommunen, kan Pileurt-banden dokumentere. Desuden bekræfter Miljøstyrelsen, at Helsingør Kommune er meget hårdt ramt. Desværre er der ingen lovkrav om at kommuner og private skal fjerne den japansk pileurt.

Heldigvis har danske forskere netop dokumenteret to effektive metoder til bekæmpelse af de gigantiske planter. Derfor søger Pileurt-banden aktive frivillige til lokal nedskæring og mørklægning af pileurt-bevoksninger, og vil også tage ud for at rådgive haveejere, hvor den ekstremt invasive plante kan være svær eller næsten umulig at udrydde.

Find gruppen på Facebook: Pileurt-banden Helsingør, hvor der over tid vil blive samlet referencer til kampen mod den japanske pileurt og koordinering af indsatse til bekæmpelse. Der er 28 medlemmer af Pileurt-Banden Helsingør den 1.9.2018.

Kontakter:

Allan Høxbroe, tlf. 25 85 33 10

Klaus Flemløse, tlf. 50 16 71 04

Leif Øgaard, tlf. 28 15 46 68

Comments

comments

3 kommentarer til Den japanske pileurt breder sig, men nu tages kampen op….

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.