Åbenhedstinget anker dom for at offentliggøre MRSA-inficerede svinefabrikker

IMG_2837

De to journalister foran byretten i Århus 6. maj 2014.

Åbenhedstinget anker nu den centrale del af dommen for at have offentliggjort navne på svinefarme, inficeret med den farlige svine-bakterie MRSA. Procesbevillingsnævnet har 12. september 2014  givet tilladelse til anken.

Dommen fra maj 2014 lød på fem dagbøder af 500 kroner til både Kjeld Hansen og Nils Mulvad. Den straf er så lille, at dommen normalt ikke kan ankes ifølge straffelovens § 902, stk. 1-3.

Advokat Tyge Trier, der kørte sagen i Byretten i Århus, har derfor anmodet Procesbevillingsnævnet om at få lov til at anke de principielle dele af dommen. Det er det, Procesbevillingsnævnet i en afgørelse fra den 12. september 2014 har tilladt. Det vil sige, at nu er sagen anket.

Kjeld Hansen og Nils Mulvad var tiltalt og blev for at oplyse, at to personer på en navngiven svinefarm, ”Pindstoftegård i Tommerup på Fyn”, var konstateret smittede med MRSA-bakterier. Nils Mulvad oplyste ikke, hvem de inficerede var, men sørgede netop for at anonymisere oplysningerne i artiklen.

Læs mere om sagen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.