IMG_2837
De to journalister foran byretten i Århus 6. maj 2014.

Åbenhedstinget anker nu den centrale del af dommen for at have offentliggjort navne på svinefarme, inficeret med den farlige svine-bakterie MRSA. Procesbevillingsnævnet har 12. september 2014  givet tilladelse til anken.

Dommen fra maj 2014 lød på fem dagbøder af 500 kroner til både Kjeld Hansen og Nils Mulvad. Den straf er så lille, at dommen normalt ikke kan ankes ifølge straffelovens § 902, stk. 1-3.

Advokat Tyge Trier, der kørte sagen i Byretten i Århus, har derfor anmodet Procesbevillingsnævnet om at få lov til at anke de principielle dele af dommen. Det er det, Procesbevillingsnævnet i en afgørelse fra den 12. september 2014 har tilladt. Det vil sige, at nu er sagen anket.

Kjeld Hansen og Nils Mulvad var tiltalt og blev for at oplyse, at to personer på en navngiven svinefarm, ”Pindstoftegård i Tommerup på Fyn”, var konstateret smittede med MRSA-bakterier. Nils Mulvad oplyste ikke, hvem de inficerede var, men sørgede netop for at anonymisere oplysningerne i artiklen.

Læs mere om sagen.

Comments are closed.