Anden fodfejl, Dan J.!

Kolmos

Professor Kolmos mener ikke, at fødevareministeren taler sandt.

Nye tal fra Fødevarestyrelsen postulerer et fald på 11 procent i landbrugets anvendelse af antibiotika fra 2009 til 2013.

Dermed opfylder de danske landmænd den politiske målsætning om at sænke forbruget med mindst 10 procent i perioden, fremhæver fødevareminister Dan Jørgensen (S) i et interview med Politiken 9.1. Han påstår derefter, at det skulle medføre, at risikoen for at bakterier bliver resistente (de såkaldte MRSA-bakterier) er “reduceret markant de senere år”.

Denne påstand savner ethvert belæg og betegnes som “direkte vildledende” af en af de fremmeste eksperter i antibiotikaresistens, overlæge, dr.med. Hans Jørn Kolmos fra Klinisk-mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Opgørelsen af MRSA-ramte patienter taler sit eget dystre sprog, og tallene dementerer Dan Jørgensens påstand.

“Tværtimod er der fra 2011 til 2012 sket en voldsom stigning i spredningen af multiresistente stafylokok-bakterier fra svin til mennesker; fra 164 tilfælde i 2011 til 232 tilfælde i 2012«, siger H.J. Kolmos.

Han påpeger også, at forbruget af antibiotika i form af tetracyklin per produceret kilo svinekød steg med næsten 50 procent over 10-årsperioden 2003-2012.

“Udviklingen i tetracyklinforbruget er særlig bekymrende, fordi det efter alt at dømme er en væsentlig årsag til den kraftige spredning af de multiresistente stafylokok-bakterier«, siger Hans Jørn Kolmos. Han mener også, at det er vildledende, at ministeren kun hæfter sig ved det samlede forbrug i 2009 og 2013. “I 2009 var det samlede forbrug ualmindelig højt. Så faldt det lidt, men steg igen 2011-2012, og igen her i 2013”, siger professoren.

Hvorvidt de nye tal overhovedet er pålidelige, kan der også stilles spørgsmålstegn ved. Danmarks Radio har fornyligt afsløret, at ledelsen i dansk landbrug gentagne gange har udsendt forkerte tal om forbruget af antibiotika i Danmark i forhold til andre lande.

På Svineproducenternes kongres i Herning i oktober 2013 hævdede f.eks. direktør i Dansk Svineproduktion, Nicolaj Nørgaard: “Vi ligger blandt det absolut laveste antibiotika-forbrug pr. kg. svinekød i verden – 3-5 gange lavere end vore øvrige europæiske kolleger.”

Det viste sig ikke at være sandt.

I januar 2013 bragte “Landbrugsmagasinet” en artikel fra det såkaldte Videncenter for Svineproduktion, hvori dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen påstod, at antibiotikaforbruget i Holland er cirka dobbelt så højt som i Danmark. Et simpelt faktatjek fra Danmarks Radui afslørede, at det heller ikke var sandt. I virkeligheden anvender hollænderne 20 procent mindre antibiotika end de danske producenter.

Comments

comments

En kommentar til Anden fodfejl, Dan J.!

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.