Kolmos
Professor Kolmos mener ikke, at fødevareministeren taler sandt.

Nye tal fra Fødevarestyrelsen postulerer et fald på 11 procent i landbrugets anvendelse af antibiotika fra 2009 til 2013.

Dermed opfylder de danske landmænd den politiske målsætning om at sænke forbruget med mindst 10 procent i perioden, fremhæver fødevareminister Dan Jørgensen (S) i et interview med Politiken 9.1. Han påstår derefter, at det skulle medføre, at risikoen for at bakterier bliver resistente (de såkaldte MRSA-bakterier) er “reduceret markant de senere år”.

Denne påstand savner ethvert belæg og betegnes som “direkte vildledende” af en af de fremmeste eksperter i antibiotikaresistens, overlæge, dr.med. Hans Jørn Kolmos fra Klinisk-mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Opgørelsen af MRSA-ramte patienter taler sit eget dystre sprog, og tallene dementerer Dan Jørgensens påstand.

“Tværtimod er der fra 2011 til 2012 sket en voldsom stigning i spredningen af multiresistente stafylokok-bakterier fra svin til mennesker; fra 164 tilfælde i 2011 til 232 tilfælde i 2012«, siger H.J. Kolmos.

Han påpeger også, at forbruget af antibiotika i form af tetracyklin per produceret kilo svinekød steg med næsten 50 procent over 10-årsperioden 2003-2012.

“Udviklingen i tetracyklinforbruget er særlig bekymrende, fordi det efter alt at dømme er en væsentlig årsag til den kraftige spredning af de multiresistente stafylokok-bakterier«, siger Hans Jørn Kolmos. Han mener også, at det er vildledende, at ministeren kun hæfter sig ved det samlede forbrug i 2009 og 2013. “I 2009 var det samlede forbrug ualmindelig højt. Så faldt det lidt, men steg igen 2011-2012, og igen her i 2013”, siger professoren.

Hvorvidt de nye tal overhovedet er pålidelige, kan der også stilles spørgsmålstegn ved. Danmarks Radio har fornyligt afsløret, at ledelsen i dansk landbrug gentagne gange har udsendt forkerte tal om forbruget af antibiotika i Danmark i forhold til andre lande.

På Svineproducenternes kongres i Herning i oktober 2013 hævdede f.eks. direktør i Dansk Svineproduktion, Nicolaj Nørgaard: “Vi ligger blandt det absolut laveste antibiotika-forbrug pr. kg. svinekød i verden – 3-5 gange lavere end vore øvrige europæiske kolleger.”

Det viste sig ikke at være sandt.

I januar 2013 bragte “Landbrugsmagasinet” en artikel fra det såkaldte Videncenter for Svineproduktion, hvori dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen påstod, at antibiotikaforbruget i Holland er cirka dobbelt så højt som i Danmark. Et simpelt faktatjek fra Danmarks Radui afslørede, at det heller ikke var sandt. I virkeligheden anvender hollænderne 20 procent mindre antibiotika end de danske producenter.

Visited 1 times, 1 visit(s) today