Den dømte agroproducent Thor Gunnar Kofoed. Fotograf: Sif Meincke/L&F

Den fremtrædende bornholmske agroproducent Thor Gunnar Kofoed er blevet idømt en bøde på 15.000 kr. for ulovlig anvendelse af hele tre forskellige sprøjtegifte. Det var konkret ulovlig brug af de stærke sprøjtegifte Galera, Rubric og Karate 2,5, der kostede Kofoed bøden.

Det skriver Bornholms Tidende 27. august 2020.

Lovovertrædelserne, der daterer sig tilbage til 2016, kunne have været ordnet administrativt med bøden, men Thor Gunnar Kofoed var ikke indstillet på dette. Han mente, at han var i sin gode ret til at bruge de tre sprøjtegifte på den måde, han gjorde, selvom han ingen dispensationer havde til formålet. Derfor endte sagen i byretten, hvor Kofoed blev kendt skyldig. Han ankede afgørelsen til Østre Landsret, hvor sagen var berammet til 24. august, men få dage før trak han anken tilbage, accepterede byrettens dom og betalte bøden.

Føler sig krænket

Ifølge Bornholms Tidende påstår Kofoed, at han deltog i planteavlsforsøg ifølge regler på Miljøstyrelsens hjemmeside fra 2016. Siden da er reglerne skærpet, og de gamle sider er desværre slettet, udtaler Kofoed ifølge avisen, og han havde aldrig sikret sig en kopi af siderne.

Som denne etikette for en af de ulovligt anvendte sprøjtegifte dokumenterer, så er det skrappe sager, der er anvendt.

”Det er umuligt at køre en sag mod Staten, når det er en statslig myndighed, der skal levere beviserne, og som samtidig påstår, at de beviser ikke eksisterer mere. Jeg føler mig yderst krænket på min retssikkerhed”, udtaler Thor Gunnar Kofoed med – ifølge avisens referat – ”tydelig indignation i stemmen”.

Der foreligger ingen reaktion fra Landbrug & Fødevarer om, hvorvidt den betydelige dom får nogen indflydelse på Thor Gunnar Kofoeds fortsatte tillidserhverv hos de danske landmænd. Hovedorganet landbrugsavisen.dk har ikke nævnt nyheden, og både Maskinbladet og Effektivt landbrug har valgt at skåne den dømte.

Fremtrædende bornholmer

Thor Gunnar Kofoed (født 27. juni 1959 i Ibsker, Bornholm) var medlem af Folketinget for Venstre, Bornholms Amtskreds, fra 20. november 2001 til 8. februar 2005. Han er viceformand i Landbrug & Fødevarers bestyrelse.

Minkavler Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer, har ikke kommenteret sin dømte viceformands ulovlige omgang med sprøjtegifte. Foto: L&F

Som søn af bonde og minister Niels Anker Kofoed og Rita Kofoed fik han realeksamen fra Nexø Skole 1976. Landbrugsskoler Lundby og Bygholm 1977-82 og studier i Holland 1982-83. Han bestyrede Knarregård 1984-91, hvorefter han overtog gården med åleopdræt.

Han er medlem af bestyrelsen for De Samvirkende Danske Frøavlerforeninger fra 1991, næstformand 1993-96, formand fra 1996. Medlem af Landbrugsrådet fra 1996, medlem af Brancheudvalget for Frø fra 1995, formand fra 1997. Medlem af COPA’s Udvalg for Markfrø fra 1996, formand fra 1997 og medlem af COPA’s Udvalg for Bioteknologi fra 1999.

Han var medlem af Nexø Kommunalbestyrelse fra 1994, formand for social- og sundhedsudvalget 1994-98. Medlem af Bornholms Amtsråd fra 1998. Medlem af Bornholms Kommunalbestyrelse fra 2005. Desuden er han direktør for Biogasols bornholmske bioethanolanlæg siden januar 2008 og med i et projekt med opdræt af ørred i Østersøen.

Er med i ejerkredsen om flyselskabet Wings Of Bornholm.

Visited 36 times, 28 visit(s) today

Kommentarer

  1. Peter Henriksen

    15000 kr. er vel ingenting for sådan en mand. Han har med fuldt overlæg overtrådt bestemmelserne, bestemmelser som er ment som beskyttelse af fællesskabet. Sanktionen overfor en forurener af denne karat burde indeholde en klippekortsordning hvor 3 klip udløser et forbud mod at drive landbrug eller lignende virksomhed. Landbruget lærer udelukkende af skrappe sanktioner.

  2. Morten Laursen

    Sagen her ER omtalt i Landbrugsavisen. Altså, det passer ikke hvad Keld Hansen skriver !

  3. Pingback: Masser af ulovlige sprøjtegifte hos danske landmænd | Gylle.dk

  4. Pingback: Landbruget er giftigt for folkesundheden | Gylle.dk

  5. Pingback: Hvad er det for kemikalier Thor Gunnar Kofoed er helt tryg ved at sprede på sine marker? | Gylle.dk

  6. Pingback: Landbrugets viceformand opfører sig som en simpel debatbølle | Gylle.dk

Skriv en kommentar