GMO

Roundup i GMO-soja: “Ekstreme niveauer ” i fødevarer er normen

Ny forskning viser, at Roundup Ready genmodificerede sojabønner, der sprøjtes i løbet af vækstsæsonen, optager og akkumulerer glyphosat og AMPA . 

af Thomas Bohn og Marek Cuhra, CounterPunch 27, marts 2014.

Kvaliteten af fødevarer og husdyrfoder er afgørende for menneskers og dyrs sundhed. Kvalitet kan defineres som tilstrækkelige mængder af egnede mineraler, vitaminer og fedtstoffer etc., men det omfatter også fravær af giftstoffer (toksiner), hvorvidt menneskeskabte eller fra andre kilder. Overraskende nok findes der næsten ingen data i den videnskabelige litteratur om sprøjtemiddelrester i herbicidtolerante genetisk modificerede (GMO) planter, selv efter næsten tyve år på markedet .

I en undersøgelse, der nylig blev offentliggjort af vores laboratorium (Bohn m.fl. 2014), havde vi samlet prøver af sojabønner dyrket under tre typiske landbrugsforhold: økologiske, GMO og konventionelle (uden GMO). GMO sojabønner er resistente over for herbicidet Roundup, hvis aktive bestanddel er glyphosat.

Læs resten

Nej til “historisk aftale” om soja og palmeolie med Dan J.

NOAH_soja_hostMiljøorganisationen NOAH siger fra overfor fødevareminister Dan Jørgensens forsøg på at få en “historisk aftale” i stand om bæredygtig soja og palmeolie. Organisationen har forladt den nedsatte arbejdsgruppe, som i dag afholder det afsluttende møde. Det fremgår af en pressemeddelelse 27. marts.

På mødet skal de endnu fortrolige fælles hensigtserklæringer diskuteres, men efter at have set udkastene må NOAH erkende, at erklæringerne hverken fører til ansvarlighed eller bæredygtighed. Det er dog ikke overraskende efter en udemokratisk og på forhånd fastlagt proces.

Læs resten

DTU-forsker om slettet Roundup-artikel: Problematisk

Der er tale om stærkt problematisk forskelsbehandling, når forlaget Elsevier sletter en artikel, der konkluderer, at genmanipuleret majs og Roundup giver rotter kræft, vurderer dansk GMO-forsker. Det skriver Ingeniøren 3/12.

Det er ‘meget usædvanligt’, når et anerkendt tidsskrift som Elsevier sletter en forskningsartikel fra sin database, efter at den i første omgang har været gennem peer-review. Sådan lyder det fra den danske seniorforsker Rikke Bagger Jørgensen fra Risø-DTU, der udfører risikovurderinger af blandt andet genspredning fra genmodificerede afgrøder og er medlem af Etisk Råd. Læs resten

Ville du spise en “Frankenfisk”?

Frankenfisk-foto

GMO-laks med gener fra Kongelaksen, der giver hastig vækst.

Der er givet grønt lys for at opdrætte genmodificerede laks, der vokser DOBBELT så hurtigt som deres mere naturlige slægtninge. “Frankenfisk” – opkaldt efter den fiktive Frankenstein-figur – er laks, der er blevet genetisk manipuleret med gener fra kongelaksen (chinook-laksen), som  får dem til at vokse hurtigere end deres vilde eller op-drættede slægtninge. Kritikerne frygter, at gmo-laksen skal undslippe til naturen og effektivt udrydde de vilde bestande, fordi gmo-laksen er større og stærkere, og derfor vil æde al føden.

Laks er den første GMO-fisk, der sandsynligvis snart vil blive kommercielt accepteret, men der er også projekter undervejs for hurtigtvoksende ørreder og tilipia.

Læs hele historien i Daily Mail.

Ny FN-rapport opfordrer til skifte mod økolandbrug

un-report-210x300Selvom den amerikanske regering fortsætter med at presse på for at tillade flere kemisk-intensive og stordriftsdominerede dyrkningsmetoder med GMO- og monokultur-afgrøder, så vælger FN den stik modsatte udvikling og slår alarm. Ifølge verdensorganisationen er der et stadigt mere presserende behov for at vende tilbage til (og udvikle) et mere bæredygtigt, miljøvenligt og økologisk landbrug.

Det er den centrale anbefaling i en ny publikation fra FN om Handel og Udvikling (UNCTAD). Rapporten har titlen “Handel og Miljø Status 2013: Vågn op, før det er for sent”. Den rummer bidrag fra mere end 60 eksperter fra hele verden.

Omslaget på rapporten ligner noget fra en populær dokumentarfilm, men det dramatiske ordvalg i titlen skal ikke undervurderes: Tiden er nu kommet til at vende tilbage til vores naturlige landbrugsrødder. Ellers vil det snart være for sent.

Resultaterne i rapporten lyder som et ekko af den FN-December 2010-rapport, der hovedsagelig fremhævede økologiske og små landbrug som svaret på at “brødføde verden” i modsætning til GMO-afgrøder, industrisvin og monokulturer. Ifølge den nye rapport fra FN, er der behov for store ændringer i udvalget af fødevarer og i landbrugs- og handelssystemer. Der anbefales et skifte i retning af lokale småbønder og  lokale. decentrale fødevaresystemer.

Læs hele omtalen af den nye rapport.

 

Tusindvis af genmodificerede insekter på vej ud i naturen

Frankenflie


”Frankenfly” er den populære betegnelse for de tusinder af genmodificerede insekter, der er på vej ud i naturen.

Netop som man troede, at genmodificerede myg og GMO-opfedede middagsretter var højdepunkterne i biotekindu-striens manipuleringer med genetisk kodning, har biotekforskerne nu udtænkt en plan, der går ud på at udsætte tusindvis af ‘frankenfly’-insekter i naturen for at bekæmpe skadedyr.

Det skriver redaktør Anthony Gucciardi, Natural Society, i en stort opsat artikel 6. sep-tember 2013.

Læs resten

Ni ud af ti siger nej til Monsanto

 

Baden_Mayer

Alexis Baden-Mayer er politisk direktør for Organic Consumers Association, US. Teksten er fra hendes tale 2. august 2013 på konferencen “Justice Begins with Seeds” in Seattle, Washington.

Tale af Alexis Baden-Mayer, 6. august 2013, trykt i Counterpunch.

”Monsanto hader demokrati, fordi demokratiet ikke arbejder for Monsanto.

Ni ud af ti af os ønsker at vide, hvor Monsanto skjuler GMO’erne i vores mad, og de fleste af os ville ikke spise de pågældende GMO’er, hvis vi vidste, hvor de var.

Hvis alt i dette land blev besluttet demokratisk, ville flertallet af de fødevarer, vi spiser, være GMO-fri, og Monsanto vil blive presset ud af markedet.

Vi har ingen problemer med at overbevise folk om, at vi har ret, men vi har et problem med vores demokrati, når vi ikke kan få politikerne til at vedtage de love, som de fleste af os ønsker.

Men ingen regering, uanset hvor korrumperet af virksomhedernes penge-tilskud den end er, vil være i stand til at stoppe os, når vi får ni ud af ti, der er enige med os, til at sige nej sammen med os. Og det er, hvad der er begyndt at ske…”

Læs hele talen her: www.counterpunch.org/2013/08/06/monsanto-hates-democracy/

 

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.