Læs kritikken her.

Af Ole Færgeman, bestyrelsesmedlem, Frie Bønder Levende Land og Hans Jørgen Nygaard, formand, Frie Bønder Levende Land

Det Etiske Råd er gennem årene blevet tiltagende mere venligt stemt overfor manipulation af arveanlæggene i landbrugets planter (GMO, genmodificerede organismer). Det kan der være flere grunde til, ligesom der kan være flere grunde til det modsatte synspunkt, og rådet har som oftest gjort forbilledligt godt rede for tekniske og etiske dilemmaer.

Professor, emeritus Ole Færgeman

I sin seneste udtalelse, ”GMO og etik i en ny tid”, tager rådet dog yderligere et skridt. Nu er det i følge rådet ikke blot etisk OK at anvende GMO, herunder de nyeste former for genredigering (CRISPR), i fremstillingen af foder til dyr og mad til mennesker. Det er nu, i følge rådet, blevet ”etisk problematisk” at afvise GMO afgrøder, hvis de kan bidrage til f.eks. at reducere klimatruslen. Rådets formand siger endda til Danmarks Radio, at det er uetisk ikke at bruge GMO afgrøder.

Gør det en forskel, om det ”ikke er uetisk” eller om det ”er uetisk ikke” at bruge GMO afgrøder?  Ja, det gør det, fordi sidstnævnte ordstilling gør sætningen til et påbud. ”Du må” er blevet til ”du skal”. Hvis landmanden skal handle etisk rigtigt, skal han producere GMO afgrøder.

Landmand Hans Jørgen Nygaard

Det skal han gøre af hensyn til den vitterligt overhængende klimatrussel. Men ville rådet, hvis det lå indenfor kommissoriet, også have påbudt de mange andre ”tiltag, der kan  bidrage til at forebygge eller begrænse følgevirkningerne af klimaforandringerne”?  Eksempelvis at undlade at spise kød, føde børn, køre bil, flyve til Thailand? Hvorfor er det alene GMO/genredigering af landbrugets planter, som etisk set er bydende nødvendig?

Udenlandsk omtale af rådets udtalelse antyder et svar på det spørgsmål.  GM Watch, hæfter sig ved to ting i udtalelsen.

Rådet ønsker for det første, at EU til grund for evt. godkendelse lægger GMO plantens tilsigtede egenskaber fremfor metoden, hvormed plantens arveanlæg er blevet ændret. Det reducerer betydeligt kravene til godkendelse, og rådet hæfter sig ved, at det vil hjælpe uafhængige forskere. Det vil dog også hjælpe industrien, som længe har argumenteret for det synspunkt, som Etisk Råd nu indtager.

For det andet mener GM Watch, at der til grund for rådets udtalelse ligger en uoplyst interessekonflikt, idet nogle af rådets rådgivere har modtaget forskningsbevillinger fra Novo Nordisk, der samarbejder med Monsanto om nye produkter til landbruget (BioAg Alliance).  Monsanto fremstiller bl.a. sprøjtegiften Roundup (glyfosat), som dræber de planter, som ikke er genmodificerede.  Kun Monsantos GMO-planter tåler Monsantos Roundup.

Kritikken forekommer desværre at være berettiget, og Det Etiske Råd burde ikke have bragt sig i den situation, at vi kan betvivle rådets uafhængighed af erhvervsinteresser.

Monsanto fremstiller bl.a. sprøjtegiften Roundup (glyfosat), som dræber de planter, som ikke er genmodificerede. 

Gylle.dk tilføjer:

GM Watch lægger ikke fingrene imellem i sin kritik af Det Etiske Råds knæfald for de GMO-positive. Her er det uddrag fra artiklen “Danish Council on Ethics attacks EU’s GMO regulations”, hvor navngivne rådsmedlemmer kritiseres:

“Clearly, the Council has been badly misled. But by whom?

The Council’s report names several external advisors who provided information for the report.

The most prominent is Andreas Christiansen, a Danish philosopher, communications expert, and postdoc researcher at the University of Copenhagen. Christiansen promoted the Council’s report in an article in the online magazine Food Navigator, entitled, “‘It is time for a new position’: Denmark’s Ethics Council calls for updated GMO law”. Food Navigator said Christiansen “contributed background material to the Ethics Council”. And Christiansen told the magazine that the Council’s report is “potentially… a big deal” since it marks a turnaround from what he sees as Denmark’s previous opposition to GM foods. However, presenting a pro-GMO report from the Ethics Council as a turnaround in the whole nation’s views on GM foods seems something of a stretch.

Andreas Christiansen, KU

Peer-reviewed article

The PR onslaught doesn’t stop with the food industry press. Christiansen and another advisor to the Ethics Council, University of Copenhagen philosopher, Klemens Kappel, together with Martin Marchman Andersen, have published an opinion piece in the journal Transgenic Research called “Are current EU policies on GMOs justified?”

In line with the Danish Council on Ethics report, the Transgenic Research opinion piece attacks the EU’s GMO regulations. In the firing line are both mandatory pre-release safety checks and GMO labelling, as well as the ability of member states to opt out of GMO cultivation authorisations granted at the EU level. The opinion piece argues that none of these elements “can be justified by reference to common arguments concerning naturalness, agricultural policy (in particular the promotion of organic farming), socio-economic effects, or consumers’ right to choose”.

The opinion piece is in turn featured in an article for Food Ingredients First, provocatively titled, “GMO superior to organic? Researchers assert that strict EU policy hinders agricultural innovation” and subtitled, “Restrictive rules render authorizations to cultivate GMO crops ‘virtually impossible,’ the study notes”.

Christiansen is quoted by Food Ingredients First as saying, “the fact that a crop has been genetically modified does not in itself pose a risk”, which echoes industry’s argument for weak product-based GMO regulation.

Professor Klemens Kappel, KU

Christiansen’s and Kappel’s industry conflicts of interest

Neither Food Navigator, Food Ingredients First, nor the Danish Council on Ethics mentions that Christiansen’s, Kappel’s, and Andersen’s research was funded by the Novo Nordisk Foundation. The Novo Nordisk Foundation owns the pharmaceutical company Novo Nordisk A/S and the biotech company NovoZymes, which develops industrial enzymes, microorganisms, and “sustainable solutions for the agricultural biological industry”. It has partnered with Monsanto to market microbial products for agriculture. According to one article, “Novozymes sees agricultural applications as a growth opportunity”.

The Danish Council on Ethics acknowledged both men as advisors on its GMO report but failed to disclose their industry links in the report.”

Hvem sidder i Det Etiske Råd?

Rådet består af 17 medlemmer. Her kan du se, hvem der er medlem og finde mere information om de enkelte medlemmer.

Rune Engelbreth Larsen går ind for GMO-afgrøder

Blandt de mere kontroversielle finder man sognepræst Henrik Gade Jensen, tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, velfærdspolitisk chef i den borgerligt-liberale tænketank CEPOS, Mia Amalie Holstein, samt Rune Engelbreth Larsen, der betegner sig selv som forfatter, naturfotograf, foredragsholder og freelanceskribent. Engelbreth Larsen er medlem af hovedbestyrelsen for Danmark Naturfredningsforening, der er imod GMO-manipulation. Alligevel har Larsen stemt for den kontroversielle rapport.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Pingback: Åbent brev til alle ansvarlige politikere: Beskyt økosystemerne mod gendrivere uden for lukkede systemer | Gylle.dk

Skriv en kommentar