Det ser besnærende ud med en “grønnere” verden, men farven er forræderisk. Den dækker over skovplantning og øgede landbrugsaktiviteter.

Jorden er meget grønnere end for tyve år siden, men hvad der kunne ligne en god grund til at feste, skal tages med et gran salt. De nye ”grønne” områder, der er kommet til på Jordens overflade siden 2000, og som blev katalogiseret af NASA satellitten MODIS, er kun kommet til på grund af genplantning af skov og øget landbrugsaktivitet.

Katharina Buchholz, statista.com.

Det skriver Katharina Buchholz, den 4. marts 2019, for statista.com.

Især i Kina og Indien har øget menneskelig aktivitet forårsaget at større områder er blevet dækket af planter. Kina øgede sit grønne område med 17,8 procent mellem 2000 og 2017, mens Indien tilføjede 11,1 procent. EU, som undersøgelsen tæller blandt de elleve “lande” med det største samlede vegetationsdækkede område, kom ind på en tredjeplads.

Forskere, der analyserede data i en undersøgelse, der blev offentliggjort i Nature Sustainability Journal, konstaterede, at i Kina stammede 42 procent af de nye ”grønne” områder fra skovplantning og 32 procent var fra landbrugsafgrøder. Kina har for nylig investeret milliarder i genplantningsprogrammer.

Majsmarker er med til at gøre Jorden “grønnere”, når den observeres fra NASA-satellitter, men nede på markniveau er der ikke meget “grønt” over GMO-majsen, mener Greenpeace. Foto: Greenpeace Germany.

På den anden side må Indien medgive, at 82 procent af landets nye ”grønne” områder er landbrug. Og for eksempel i Brasilien bliver væksten i grønne områder med landbrugsafgrøder stadig frembragt næsten udelukkende, fordi skov og savanne forsvinder.

Samlet set voksede det vegetationsdækkede areal på Jorden med over fire procent i de undersøgte 18 år, hvoraf to tredjedele af stigningen stammer fra øget landbrugsaktivitet. Især brugen af ​​genetisk modificerede afgrøder, flere vækstcykler, intensiv kunstvanding og gødningsbrug samt mekanisering har gjort landbruget mere synligt på satellitbillederne, især i udviklingslande.

Skriv en kommentar