barnkyssersvin_dyrevelfaerd

“Syge dyr skal behandles, ellers er der tale om mishandling”.

Det var svaret fra COOP til en forbruger, der i oktobernummeret af Samvirke havde stillet spørgsmålet, om vi ikke snart kan slippe for svin, der er behandlet med antibiotika, i COOP-butikkerne.

I samme omgang blev spørgeren belært om, at “resistens er ikke et sikkerhedsmæssigt problem i forhold til fødevarer”, og at der ikke er “resistensrester i almindelig svinekød”.

esbenmeiercoop
Kategorichef Esben Meier, COOP.

Svaret blev givet af Esben Meier, der er kategorigruppechef for kød, fjerkræ, fisk og måltider hos COOP.

Der er en risiko

Det første svar lyder som et ekko fra svineindustrien mest stivnakkede forsvarere af en produktionform, der gør svinene syge, og hvor man “løser” problemerne med antibiotika. Det gælder især den udbredte medicinering af smågrise, der udvikler maveproblemer, fordi de fjernes fra soen alt for tidligt. COOP burde spørge sig selv, om det ikke er selve produktionsformen, der har karakter af “mishandling”?

Så er der påstanden om sikre fødevarer, trods forekomsten af resistente bakterier.

Fødevarestyrelsen informerer om, at MRSA “kan findes i kød, men der er dog ikke noget, der tyder på, at tilberedning og spisning af kødet udgør en væsentlig smitterisiko. Da spredning gennem mavetarmkanalen ikke kan anses som normal smittevej for MRSA, vil der være begrænset risiko for smitte ved at spise kød”. 

I september 2016 er det påvist for første gang i Danmark, at der sandsynligvis er sket smitte med en ny variant af MRSA direkte fra fødevarer til mennesker. COOP-svaret må derfor karakteriseres som uvederhæftigt og alt for skråsikkert, når Esben Meier påstår, at der ikke er tale om et “sikkerhedsmæssigt problem”, at der forekommer MRSA-bakterier i fødevarer.

bt_forside-480x664Misinformation

Påstanden om at der slet ikke er “resistensrester i almindelig svinekød”, er heller ikke korrekt.

Resistente stafylokker er påvist gentagne gange i dansk svinekød, bl.a. af forbrugerbladet Tænk fra maj 2015, der fandt MRSA-bakterier i hver 3. pakke – herunder også fra COOP-kæderne Irma og Fakta.

I efteråret 2014 testede TVSyd i samarbejde med Fødevarestyrelsen 100 tilfældigt indkøbte pakker med svinekød. Alle produkterne med svinekød blev undersøgt hos Fødevarestyrelsen. Styrelsen fandt MRSACC398-stafylokokker i 21 af de 100 pakker med svinekød, men det oplyses ikke, hvor mange der stammede fra COOP-butikker.

 

Visited 9 times, 5 visit(s) today

Comments are closed.