Dan J. konspirerer med L&F om at snigløbe ombudsmanden

DanJorgensen3

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har ansvaret for ministeriets ulovlige håndtering af miljøoplysningsloven.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) blæser nu åbenlyst på ombudsmandens afgørelse i sagen om hemmeligholdelse af smittefarlige svinefabrikker. Oven i købet konspirerer ministeriet med svineindustrien om hemmeligholdelsen.

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen afgjorde i juni 2014, at virksomheder med MRSACC398-belastede arbejdsmiljøforhold er omfattet af miljøoplysningsloven, og at offentligheden derfor har ret til at kende deres identitet. Det er denne afgørelse, fødevareministeren konsekvent har snigløbet gennem de seneste otte måneder.

Jørgen Steen Sørensen

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensens afgørelse snigløbes konsekvent af Fødevareministeriet.

Umiddelbart anerkendte Fødevareministeriet ombudsmandens afgørelse, men ministeriets jurister har konsekvent undladt at efterleve den. Senest har cand.jur. Annemarie Legart Bisgaard fra Fødevarestyrelsen trukket behandlingen af en banal aktindsigt i langdrag gennem mere end to måneder, hvorefter afgørelsen er blevet “lækket” til den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, uden at meddele afgørelsen til ansøgeren.

Ny sejr i MRSA-sag” kunne landbrugsavisen.dk triumferende meddele onsdag 18. februar med advokat Peter Biering fra Kammeradvokaten som kilde. Af artiklen fremgår det, at Fødevareministeriet har besluttet at undlade at give aktindsigt i den seneste screening af svineindustrien for MRSACC398, der blev gennemført i 2013-14. Resultatet blev offentliggjort 22. december 2014, og stikprøveundersøgelsen viste, at 68 pct. af alle svinefabrikker nu er inficeret.

MRSAPerHenriksen

Veterinærdirektør Per Henriksen kan også have besluttet at “sive” oplysningerne til L&F.

Offentliggørelsen omfattede dog ikke adresserne på de 275 undersøgte svinefabrikker, og det var disse data, der straks blev begæret aktindsigt i. En måned senere, 29. januar 2015, blev der rykket for disse data, og Fødevarestyrelsen kvitterede for modtagelsen af rykkeren, men besvarede den ikke. Igen 10. februar blev der rykket for data, og tre dage senere, 13. februar, kvitterede Fødevarestyrelsen atter for rykkerskrivelsen, men besvarede den stadig ikke.

PeterBiering (2)

Advokat Peter Biering angives som kilden til den usædvanlige formidling af afslaget på aktindsigt i de hemmelige svinefabrikker.

Styrelsen valgte derefter 18. februar at lade sit afslag ”sive” til svineindustriens organisation, Landbrug & Fødevarer, men ikke til ansøgerne om aktindsigt. Trods en omgående henvendelse til ministeriets jurister om at få be- eller afkræftet denne usædvanlige administration er det ikke lykkedes at få et svar.

At konspirationen med Landbrug & Fødevarer angiveligt er blevet formidlet til den private landbrugsorganisation gennem advokat Peter Biering fra Kammeradvokatens kontor er ganske usædvanligt. Kammeradvokaten har ingen særstatus i forhold til at træffe afgørelser i banale sager om aktindsigt. Firmaet er blot statens foretrukne advokatfirma, der er underkastet samme pligt til at respektere landets lovgivning – og vel også ombudsmandens afgørelser – som alle andre sagførerfirmaer.

Hvorvidt fødeminister Dan Jørgensen personligt dirigerer denne farce, der har karakter af snigløb af ombudsmanden, eller det er veterinærdirektør Per Henriksen, der administrerer ulovligt på egen hånd, er for så vidt uinteressant. Under alle omstændigheder er det ministerens ansvar at overholde lovgivningen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.